BSU – boligsparing for unge

BSU er «Boligsparing for unge» – en spareordning for unge under 34 med gode skattefordeler.

Unge under 34 år kan spare i BSU til bolig. Boligsparingen gir skattefordeler, og foregår etter følgende regler i skatteåret 2017:

  • Man kan spare inntil 20.000 kroner i året
  • Man kan spare maksimalt 300.000 kroner på BSU-konto
  • Det gis 20 prosent skattefradrag på den årlige sparesummen
  • Ektefeller (og samboere) kan spare i hver sin BSU
  • Pengene skal brukes til boligkjøp eller nedbetaling av gjeld
  • Tas pengene ut av konto uten å brukes til formålet, får man tillegg i skatten tilsvarende fradraget man har fått

BSU-sparing gir gode renter hos norske banker, og det er tillatt å flytte BSU-pengene mellom banker.

Mer om skattereglene ved BSU-sparing kan du lese hos Skatteetaten.

Les også: BSU – smart sparing til bolig for unge

Spørsmål? Ta kontakt med forbrukerådgiveren for bolighandelen!