Justerte leiemaler

Det er beklageligvis funnet en feil i punkt 25.2 i de engelske oversettelsene av av standard leieavtaler leiemalene, der det stod «Lessor» istedenfor «Lessee». De oppdaterte malene ligger nå i dokumentarkivet på NEF.no. (krever innlogging)


Garanti etter bustadoppføringsloven og Brexit

NEF har den siste tiden fått flere henvendelser vedrørende garantier stilt etter bustadoppføringsloven § 12 og 47 av britiske foretak, og hvordan megler skal forholde seg til disse garantiene etter Brexit. Finansdepartementet har nå kommet med Forskrift om lovpålagte forsikringer…Les mer →


Hvordan bli en god prosjektmegler?

  • Av: Redaksjonen
  • 29. april 2019
  • Fagstoff

Dette var ett av flere temaer som ble belyst på NEFs prosjektmeglingskurs i Lillestrøm den 21. mars 2019. Tidslinjen i et prosjektmeglingsoppdrag, samt hva slags type rådgivning og analyser en prosjektmegler kan og bør yte til utbygger, er temaer som…Les mer →


Utfordringer ved salg av boliger med midlertidige brukstillatelser

  • Av: Redaksjonen
  • 24. april 2019
  • Fagstoff

Eiendomsmeglingsloven oppstiller krav om at megler skal innhente opplysning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i forbindelse med eiendomssalg.


Kommunal forkjøpsrett

Ved salg av leiegård kan kommunen utøve forkjøpsrett på vegne av seg selv, beboerne, en studentsamskipnad eller selskap som ledes og kontrolleres av kommune eller stat i henhold til lov om kommunal forkjøpsrett. Loven er fra 1977 og kom derfor…Les mer →


Millionutbytte måtte tilbakebetales

  • Av: Redaksjonen
  • 12. april 2019
  • Fagstoff
Betaling og escrow-avtaler

Høyesterett har fastslått at alle utdelinger til aksjeeierne ved avvikling av et aksjeselskap, etter utløpet av kreditorfristen, omfattes av aksjeeiernes objektive ansvar – uavhengig av om utbetalingen er utbytte eller avviklingsandel.


Avhendingsloven § 2-11 – plikt til å stille entreprenørgaranti ved salg av nyoppført bolig – svar fra Justisdepartementet

Norges Eiendomsmeglerforbund har blant annet bedt om en avklaring på hvordan man skal forstå begrepet «som ledd i næringsvirksomhet». Dette siste har skapt mye hodebry for eiendomsmeglere over det ganske land.


Rentebetingelser på klientkonto

Må man skatte av boligsalget?

Eiendomsmeglingsloven og – forskriften har bestemmelser om forvaltning og behandling av klientmidler som vi i NEF juridiske avdeling får enkelte spørsmål om. I den siste tiden har vi hatt en del konkrete spørsmål knyttet til rentebetingelser for eiendomsmeglingsforetakets klientkonto.


Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

For en tid tilbake fikk vi spørsmål fra en eiendomsmegler om i hvilken grad og i hvilket omfang en selger kan benytte seg av informasjonen som er ført inn i budjournalen.


Nyoppdagede feil ved bolig kjøpt «as is» – gjenåpning av rettskraftig dom

Høyesterett behandlet i HR-2018-203-U spørsmål om gjenåpning av en dom fra tingretten om mangler ved kjøp av en bolig solgt «as is»/«som den er». Kjøper, som hadde tapt saken mot selger i tingretten, begjærte saken gjenåpnet etter å ha oppdaget…Les mer →


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no