Forskjeller mellom selgers mangelsansvar etter bustadoppføringslova og avhendingslova

Ansvaret for mangler etter salg av bolig er et gjennomgående tvistetema. Selgers mangelsansvar avhenger av om salget er undergitt reglene i bustadoppføringslova eller avhendingslova.


Betydningen av feil i egenerklæringsskjemaet

Egenerklæringsskjemaet er viktig både som informasjon for takstmann ved gjennomgåelse av en eiendom, men også påkrevet ved kjøp av eierskifteforsikring i forbindelse med salg av boligen. Uriktig utfyllelse av skjemaet kan ha store konsekvenser for selger og dette er det…Les mer →


Ny eierseksjonslov krever at vedtektene skal være oppdatert fra og med 1. januar 2019

Den nye eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 trådte i kraft 1. januar 2018. Hovedformålet med den nye loven er å gjøre den mer brukervennlig, blant annet ved å forenkle språket. Det er også innført bestemmelser som forenkler og…Les mer →


Tolkningsuttalelse om endringen i bustadoppføringsloven § 12 niende ledd

Bustadoppføringslovens § 12 niende ledd regulerer kjøpers sanksjonsmuligheter der garanti etter § 12 ikke blir stilt til riktig tid. Bestemmelsen ble endret med virkning fra 1. januar i år.


Oppdaterte og nye leiemaler for næringsleie!

Forum for Næringsmeglere, Norges Eiendomsmeglerforbund og Norsk Eiendom har høsten 2018 arbeidet med å oppdatere leiemalene for næringsutleie. Advokatfirmaet BAHR og advokatfirmaet Føyen Torkildsen har representert henholdvis FFN/NEF og Norsk Eiendom i dette arbeidet.


Standard leieavtaler – Oppdaterte utgaver og nye maler

 • Av: Redaksjonen
 • 31. januar 2019
 • Fagstoff

1. Innledning – Norges Eiendomsmeglerforbund/Forum for Næringsmeglere utgir i disse dager sammen med Norsk Eiendom nye utgaver av standard leieavtaler for næringsbygg og -lokaler. I tillegg lanseres en rekke nye maler som har vært etterspurt i markedet, blant annet som følge…Les mer →


Ny tolkningsuttalelse fra departementet om byggesaksbehandling

 • Av: Redaksjonen
 • 30. januar 2019
 • Fagstoff

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avgitt tolkingsuttalelse om kommunens adgang til å kreve matrikkelopplysninger og tilbakeholdelse av ferdigattest i byggesaksbehandlingen ved dissens om matrikkelopplysninger.


Nyheter fra NEF Juridisk: Nye standarddokumenter og kontrakter

Vi har nå lagt ut nye standarddokumenter og prosjektkontrakter på NEF.no (krever innlogging)


Boligkjøperens instruksjonsrett over kjøpesummen

 • Av: Redaksjonen
 • 12. januar 2019
 • Fagstoff
Må man skatte av boligsalget?

I tilfeller der oppgjøret ved boligsalg skjer gjennom eiendomsmegler, vil kjøpesummen være på meglers klientkonto en periode før utbetaling finner sted. Ved tvist om oppgjøret mellom kjøper og selger, hender det at kjøperen instruerer megler om å tilbakeføre kjøpesummen til…Les mer →


Lavere erstatning ved ekspropriasjon i næringsforhold

 • Av: Redaksjonen
 • 3. januar 2019
 • Fagstoff

Det har lenge vært en fast praksis å benytte en standardisert kapitaliseringsrente på fire prosent ved beregning av erstatning for tap på grunn av personskader, ekspropriasjon av fast eiendom, jordskifte osv. Høyesterett har i dom av 11. september 2018 konkludert…Les mer →


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no