bergen_oversikt_1200

Svakere enn normalt boligmarkedet i august

Antall boligsalg var høyt i august, samtidig er prisutviklingen svakere enn normalt som må ses i sammenheng med renteutviklingen. Tilbudssiden i bruktmarkedet er tilbake til før-pandemiske nivåer og flere selgere er villige til å forhandle pris med kjøper. Når husholdningene ser at rentetoppen er nådd vil det trolig bidra til å opprettholde et relativt positivt markedssyn blant kjøperne, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Tall fra Eiendomsverdi, Finn.no og Eiendom Norge, viser at boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 0,4 prosent i august 2023. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,6 prosent.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 5,7 prosent.

Carl O. Geving – Foto. Jonas Karlsen

Mange salg

I august ble det solgt nesten like mange bruktboliger som i fjor, men det ble også lang ut mange boliger i markedet.

Det ble solgt 9.270 boliger i Norge, noe som er 2,6 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022. Så langt i år er det solgt 64.178 boliger i Norge, noe som er 1,4 prosent flere enn i samme periode i 2022. I august ble det lagt ut 13.318 boliger for salg i Norge, noe som er 4,2 prosent flere enn i samme måned i 2022.

Framover forventer vi en normal høstkorreksjon av prisene, men vi regner med at salget av brukte boliger vil holde seg godt ettersom salg og produksjon av nye boliger har nærmest stoppet opp, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Regionale forskjeller

Boligprisene har i de store byene august utviklet seg svært ulikt.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Bergen hvor prisene steg med 1,2 prosent, mens Drammen m/omegn hadde den svakest sesongkorrigert prisutvikling med en nedgang på 2,2 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 10,4 og 9,7 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 2,7 prosent.

I Oslo gikk prisene ned med 1 prosent i august.

Oslomarkedet er preget av en alvorlig ubalanse mellom brukt- og nyboligmarkedet. Boligreguleringen har vært lav i flere år og salget av nye boliger har falt sterkt i 1,5 år. Dermed tilføres det stadig færre nye boliger i et marked hvor befolkningsvekst krever stadig flere nye boliger. Det høye rentenivået svekker prisveksten, men den svake tilbudssiden bidrar til en fortsatt høy terskel for førstegangsetablerere og fare for at eierraten vil falle i hovedstaden. Det ligger et stort ansvar på oslopolitikerne for å rette opp i en mislykket reguleringspolitikk etter valget, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Del artikkel