Borettslag - forkjøpsrett

Svak boligprisutvikling i juli

Boligprisene i Norge sank i gjennomsnitt med 1,6 prosent i juli 2022.

Ferske tall fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge viser at det i juli ble det solgt 4.069 boliger i Norge, noe som er 19,3 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

I juli ble det lagt ut 3.221 boliger for salg i Norge, noe som er 14,4 prosent færre enn i samme måned i 2021.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 7,1 prosent.

Boligmarkedet har vært preget av moderat aktivitet i feriemåneden juli, og det er ikke overraskende at aktiviteten har falt betydelig tilbake fra nivåene under pandemien. I de store byene er det for tiden størst interesse for mindre boliger som vanligvis etterspørres av boligetablerende og andre med moderat til svak økonomi. Vi kan få et kortvarig oppsving i priser tidlig på høsten når aktiviteten tar seg opp etter sommeren, men vi må ta høyde for et svakere marked etter hvert som renteeffekten får virkning, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

De aller fleste nordmenn finansierer boligkjøp gjennom lån til flytende rente. Rentenivået på nye lån er fortsatt behagelig lavt, men vil etter sentralbankens prognose etterhvert komme opp på det høyeste nivået siden høsten 2008. Det er verdt å merke seg at i land hvor det er vanligere med fast rente på boliglån får renteprognosene umiddelbar effekt i form av vesentlig høyere lånerenter på nye boliglån som har utløst svekket kjøpekraft, fallende boligomsetning og utflatende til fallende boligpriser. Dette gjelder f.eks. Danmark, Sverige og USA som nå opplever et skift i sine markeder, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juli, opp fra 25 dager i juni. Raskest salgstid har Drammen m/omegn med 21 dager. Lengst salgstid hadde Asker og Bærum med 50 dager.

Sterkest prisutvikling i Oslo

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Oslo med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 2,7 prosent.

Oslo har et særproblem ved at den lokale leilighetsnormen siden 2007 forbyr å bygge mindre boliger. Underskuddet på mindre osloboliger har økt i takt med befolkningsveksten gjennom arbeidsinnvandring og flere studenter. Samtidig har lysten til å investere i sekundærbolig for utleieformål falt betydelig i kjølvannet av hardere formuesbeskatning og høyere krav til egenkapital som reduserer kapitalavkastningen på utleieboliger. Siden høsten 2019 har antallet sekundærboliger falt med 10,9 prosent i Oslo. På toppen av dette har dekningsgraden av studentboliger falt til rundt 13 prosent. Disse forholdene kan langt på vei forklare hvorfor markedet rundt både kjøp og leie små boliger er særlig hektisk før studiestart høsten 2022, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Del artikkel