Svak boligprisutvikling i juli

Borettslag - forkjøpsrett

Boligprisene i Norge sank i gjennomsnitt med 1,6 prosent i juli 2022.

Ferske tall fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge viser at det i juli ble det solgt 4.069 boliger i Norge, noe som er 19,3 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

I juli ble det lagt ut 3.221 boliger for salg i Norge, noe som er 14,4 prosent færre enn i samme måned i 2021.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 7,1 prosent.

Boligmarkedet har vært preget av moderat aktivitet i feriemåneden juli, og det er ikke overraskende at aktiviteten har falt betydelig tilbake fra nivåene under pandemien. I de store byene er det for tiden størst interesse for mindre boliger som vanligvis etterspørres av boligetablerende og andre med moderat til svak økonomi. Vi kan få et kortvarig oppsving i priser tidlig på høsten når aktiviteten tar seg opp etter sommeren, men vi må ta høyde for et svakere marked etter hvert som renteeffekten får virkning, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

De aller fleste nordmenn finansierer boligkjøp gjennom lån til flytende rente. Rentenivået på nye lån er fortsatt behagelig lavt, men vil etter sentralbankens prognose etterhvert komme opp på det høyeste nivået siden høsten 2008. Det er verdt å merke seg at i land hvor det er vanligere med fast rente på boliglån får renteprognosene umiddelbar effekt i form av vesentlig høyere lånerenter på nye boliglån som har utløst svekket kjøpekraft, fallende boligomsetning og utflatende til fallende boligpriser. Dette gjelder f.eks. Danmark, Sverige og USA som nå opplever et skift i sine markeder, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juli, opp fra 25 dager i juni. Raskest salgstid har Drammen m/omegn med 21 dager. Lengst salgstid hadde Asker og Bærum med 50 dager.

Sterkest prisutvikling i Oslo

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Oslo med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 2,7 prosent.

Oslo har et særproblem ved at den lokale leilighetsnormen siden 2007 forbyr å bygge mindre boliger. Underskuddet på mindre osloboliger har økt i takt med befolkningsveksten gjennom arbeidsinnvandring og flere studenter. Samtidig har lysten til å investere i sekundærbolig for utleieformål falt betydelig i kjølvannet av hardere formuesbeskatning og høyere krav til egenkapital som reduserer kapitalavkastningen på utleieboliger. Siden høsten 2019 har antallet sekundærboliger falt med 10,9 prosent i Oslo. På toppen av dette har dekningsgraden av studentboliger falt til rundt 13 prosent. Disse forholdene kan langt på vei forklare hvorfor markedet rundt både kjøp og leie små boliger er særlig hektisk før studiestart høsten 2022, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no