Bergen

Markant nedgang i boligprisene

Boligprisene i Norge sank i gjennomsnitt med 2,2 prosent i november 2022.

Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,9 prosent, viser tall fra Finn.no, Eiendom Norge og Eiendomsverdi.

Boligpriskorreksjonen er markant, men ikke unaturlig i lys av at rentene har steget nærmere 2 prosent det siste halvåret. Markedet er preget av både svekket kjøpekraft og usikkerhet. Vi tror at rentenivået vil toppe ut i nær framtid og at usikkerheten vil slippe taket slik at korreksjonen bunner ut relativt tidlig på nyåret. Utlånsforskriften har virket klart begrensende på prisveksten, i 2021 var tolvmånedersveksten 5,2 prosent og den ligger an til å gå i 0 i 2022. Derfor vurderer vi fallhøyden som mer begrenset i det norske boligmarkedet, enn i land vi kan sammenligne oss med, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 2,4 prosent.

I november ble det solgt 7.321 boliger i Norge, noe som er 14 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 88.383 boliger i Norge. Det er 9,7 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Omsetningen faller i november, og er på nivå med 2019. Framover er det viktig at bankene opprettholder en normal og sunn utlånspraksis med individuelle vurderinger av lånekunder innenfor rammen av gjeldende utlånsforskrift. Mellomfinansiering er et svært viktig instrument i bolighandelen. Dersom bankene i frykt for egne interesser gjør det til en regel at kundene må selge før de kjøper, kan dette virke selvforsterkende og bidra til en dypere fall i omsetning enn fundamentale forhold tilsier, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i november opp fra 29 dager i oktober. Raskest salgstid har Oslo og Bergen med 24 dager.

Del artikkel