Stikkord: norsk standard

07 – 2024 Forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser til departementets høringsbrev av 13.03.2024vedrørende forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet. NEF er profesjonsforbundet for eiendomsmeglere, meglere…

Er markedsføringen av Boligkjøperpakker i strid med markedsføringsloven?

Stadig flere eiendomsmeglingsforetak tilbyr såkalte Boligkjøperpakker. Pakkene tilbys som en pakkeløsning med bygning-, innbo- og renteforsikring samt boligkjøperforsikring. Pakkeløsningen kan tilsynelatende fremstå som en…
boligprisene i august

Sterk mai-måned i boligmarkedet

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 0,9 prosent i mai 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,6 prosent, viser statistikk fra Eiendomsverdi,…

Hollingen gjenvalgt som styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 23.5.2024 Randi Hollingen ble torsdag 23. mai gjenvalgt som styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund på forbundets landsmøte i Stavanger. Dette blir…

Sekundærboliger forsvinner ut av boligmarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 15. mai 2024 Presset i leiemarkedet øker i Oslo og Akershus ettersom antallet sekundærboliger fortsetter å falle. I første kvartal…

Avklaring fra Finanstilsynet angående formidling av boliglån

Mange eiendomsmeglingsforetak har ulike ordninger for samarbeid med banker som tilbyr boliglån. Fra 1. juli 2024 gjelder det nye regler for eiendomsmeglingsforetak som samarbeider…

Boligprisene: – Vi er bekymret for at prisveksten skal bli så sterk at eierlinjen i den norske boligmodellen undergraves

– Bruktboligmarkedet trumfer effekten av høye renter. Vi er bekymret for at prisveksten skal bli så sterk at eierlinjen i den norske boligmodellen undergraves….

05-2024- Finansmarkedsmeldingen 2024

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) ønsker å gi skriftlig innspill til Finanskomiteens behandling av Finansmarkedsmeldingen 2024. Les mer her. NEF vil kort belyse en motsetning mellom…

Rentebeslutningen: – Vil utløse prispress i både boligmarkedet og leiemarkedet

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Dette mener Norges Eiendomsmeglerforbund vil påvirke boligmarkedet. – Slik vi nå vurderer utsiktene, vil renten trolig…

04-2024- Lov om Finanstilsynet (Finanstilsynsloven)

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser til Prop. 75 L (2023-2024) Lov om Finanstilsynet (finanstilsynsloven). I vårt høringssvar av 2. juni 2023 ga NEF uttrykk for…

04-2024- Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser til departementets høringsbrev av31.01.2024 vedrørende Husleielovutvalgets delutredning om kontraktslengde ogoppsigelsesvern. Les også: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontraktslengde-og-oppsigelsesvern-i-boligleieforhold/id3022719/ NEF er profesjonsforbundet for eiendomsmeglere, meglere og…

Cecile Eide Knudsen blir ny juridisk direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

– Vi er svært tilfreds med at Cecilie Eide Knudsen har takket ja til å overta rollen som juridisk direktør i NEF. Cecilie er…