• Fagartikkel
illustrasjon av en lovsamling, en vekt og en hammer

Ny lov om Finanstilsynet vedtatt

Den nye finanstilsynsloven ble nylig vedtatt i Stortinget. Den nye loven gir Finanstilsynet et mer moderne rammeverk tilpasset dagens finansmarkeder og internasjonale regelverk.

Loven styrker Finanstilsynets uavhengighet ved å begrense Finansdepartementets instruksjonsmyndighet.

NEF er veldig opptatt av å ha et kompetent og velfungerende Finanstilsyn, som ris bak speilet og dermed bidragsyter til at bransjen prioriterer å levere kvalitetsmegling. NEF har også i all hovedsak fått gjennomslag for våre innspill i høringen.

En ny uavhengig klagenemnd vil behandle klager på Finanstilsynets vedtak.

Loven trer trolig i kraft 1. januar 2025, med mulighet for delvis ikrafttredelse.

Loven finnes på Lovdata her.

Del artikkel: