TA KONTAKT FORT: Du må reklamere fort hvis du finner en feil. (Foto: Getrefe.com)

Slik reklamerer du på boligkjøpet

Husk å reklamere så fort som mulig. Her er hvordan du går frem!

Dersom du skal reklamere kan det være flere fremgangsmåter som er aktuelle. Det beror på om selger har eierskifteforsikring og/eller om du har kjøperforsikring.

Uansett, jeg mener at du skal reklamere gjennom megler. Megler er nøytral og kan ikke bli noen dommer, men megler vil hjelpe deg på rett spor uavhengig av hvordan reklamasjonen skal skrives og hvor den skal sendes (direkte til selger, til eierskifteselskapet eller til kjøperforsikringsselskapet).

Når du reklamerer skal reklamasjonen være stilet til selger. Ved å reklamere gjennom megler så har du bevis for dato slik at foreldelsesfristen blir avbrutt.

Hva kan skje?

  1. Selger eller eierskifteselskapet bøyer av og du får prisavslag eller erstatning eller det blir foretatt retting av mangelen.
  2. Selger eller eierskifteselskap bøyer ikke av og du må vurdere om du skal ta saken til retten.

Dersom du «vinner» reklamasjonen er jo sorgene slukket. Må du vurdere å ta saken til retten så trenger du en god advokat for å vurdere saken. Og, en god advokat er en som virkelig tør å fortelle deg «stoda».

Ikke gå til retten dersom det er for stor risiko for å tape. Da blir du sittende igjen med dine  og må oftest i tillegg betale selgerens advokat. En tapt rettssak koster ofte langt over kr 100 000,-. Penger du kunne ha brukt til å reparere skaden.

Men, har du en god sak så skal du heller ikke være redd for å prøve. Valget av advokat er avgjørende for deg.

Tips:
Dersom du oppdager noe du tror kan være en mangel, så skal du reklamere umiddelbart ved å sende brev til selger der du melder at du reklamerer. Megler hjelper deg med dette brevet, og brevet skal helst sendes gjennom megler.

Er det en feil på huset du har kjøpt, så har du rett på prisavslag, erstatning eller retting dersom feilen er en mangel, enten etter bustadoppføringslova eller etter avhendingslova. Det som er komplisert er å finne ut om en feil er en mangel. Det er et stort antall rettssaker rundt dette temaet.

Mitt beste tips er at du rådfører deg med megleren om dette. 

 

 

Del artikkel