NEF lanserer ny oppdragsavtalemal i forbindelse med endringer i avhendingsloven, samt egen oppdragsavtale for verdivurderinger

I forbindelse med lovendringene som trer i kraft 01.01.2022, har NEF juridisk oppdatert oppdragsavtalemalen. Den nye oppdragsavtalemalen for salgsoppdrag vil bli presentert på det digitalt medlemsmøte fredag 29. oktober

Se sak om Digitalt medlemsmøte med fokus på endringene i avhendingsloven for påmelding her.

Den nye malen inneholder for det først informasjon til oppdragsgiver om at det ikke lenger vil være anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «om den er» eller med lignende generelle forbehold, samt at det innføres krav til utarbeidelse av tilstandsrapporter. Videre tar malen høyde for at det vil påløpe ytterligere kostnader knyttet til ny tilstandsrappport dersom eiendommen ikke er solgt innen 31.12.2021. Endringene finner dere i nytt pkt. 5.7.

Ellers er det gjort følgende endringer i malen:

  • Kravet til ektefellesamtykke er presisert i note 4 og 5
  • Meglers krav på vederlag dersom eiendommen overtas av en av oppdragsgiverne mv. presisert i nytt pkt. 5.8
  • Ordlyden i pkt. 7.1 om meglers pantedokument med urådighetssperre er oppdatert
  • Ordlyden i pkt. 7.3 om saksbehandlingstid mellom overtakelse og oppgjør er endret
  • Pkt. 8 om forholdet til hvitvaskingsloven med tilhørende egenerklæring om PEP-status er oppdatert
  • I pkt. 19 er det inntatt informasjon om angrerett. Tilhørende skjema er inntatt vedlegg til oppdragsavtalen
  • Listen over løsøre og tilbehør som skal følge eiendommen dersom ikke annet er avtalt er inntatt som vedlegg til oppdragsavtale. Vi minner for ordens skyld om at det ikke skal gjøres endringer i denne oversiktslisten.

I tillegg har vi utarbeidet en egen oppdragsavtalemal for verdivurderinger. I malen sikrer bl.a. dokumentasjon rundt hva som er avtalt om meglers vederlag, samt innhenting av opplysninger knyttet til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, herunder tilhørende egenerklæring om PEP-status.

De nye oppdragsmalene finner du på Min NEF, under Standarddokumenter og maler (innlogging) eller ved å ta kontakt med oss på juridisk@nef.no.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no