Oppgjørsordningen: NEF støtter arbeidsgruppes vurderinger

Må man skatte av boligsalget?

Norges Eiendomsmeglerforbund støtter i sitt høringssvar de vurderinger og forslag som arbeidsgruppen som skulle vurdere oppgjørsordningen i eiendomsmegling kom til.

Finanstilsynet nedsatte en arbeidsgruppe våren 2016 for å utrede hvordan dagens oppgjørsordning fungerer med sikte på å kartlegge risiko for tap av klientmidler. NEF deltok i dette utvalgsarbeidet. Finansdepartementet har sendt arbeidsgruppens rapport «Oppgjørsordningen i eiendomsmegling» på høring og NEF har avgitt høringssvar.

Les mer: Høy tillit til dagens oppgjørsordning – utvalg foreslår avgrensede tiltak

Bakgrunnen for rapporten var Finanstilsynets bekymring for at beholdningen av klientmidler hos noen eiendomsmeglingsforetak overstiger det som dekkes av foretakenes sikkerhetsstillelse.

Les høringssvaret fra NEF

Avgrensede tiltak

Arbeidsgruppen har foreslått enkelte endringer i eiendomsmeglingsloven- og forskriften, se rapporten punkt 7 og 10. Utvalgets vurderinger og forslag stemmer godt overens med innstillingen fra det bransjeinterne utvalget under NEFs ledelse, som ble oversendt Finanstilsynet og Finansdepartementet sommeren 2014.

Les: Høy tillit til dagens oppgjørsordning – utvalg foreslår avgrensede tiltak

Vern for forbrukernes innskudd

I høringen påpeker vi samtidig at Banklovkommisjonen i NOU 2016:23 foreslår at innskudd på klientkonto i sin helhet skal regnes som garantert innskudd i en periode på inntil 12 måneder når innskuddet gjelder erverv eller salg av rett til private boliger eller fritidshus.

Dette forslaget er i tråd med NEFs vurdering, og vil etter vårt syn gi et godt vern for forbrukernes innskudd i bolighandelen.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no