Kartverket anbefaler elektronisk tinglysing

Kartverket har rigget seg for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester fremover. Vi følger nøye med på utviklingen av koronaviruset i samfunnet, og har beredskapsplanene klare for tinglysingen dersom våre ansatte skulle bli ytterligere berørt.

Eiendomsdivisjonen i Kartverket har utarbeidet detaljerte beredskapsplaner for tinglysingen, som vil tre i kraft, dersom våre ansatte skulle bli ytterligere berørt av koronaviruset. Per i dag opprettholder vi ordinær saksbehandlingstid. Skulle det oppstå en situasjon der våre ansatte blir smittet eller blir satt i karantene, vil Kartverket prioritere å samle ressurser for å gjennomføre tinglysing til rett tid.

Kundesenter og resepsjon

Kartverkets kundesenter er åpent og vil fortsatt besvare spørsmål fra publikum, men vi oppfordrer flest mulig til å kontakte oss via e-post post@kartverket.no eller bruke chat-funksjonen som finnes nede til høyre på nettsiden.

Dokumenter til tinglysing må sendes i posten eller legges i postkassen ved porten ved hovedkontoret. Denne tømmes flere ganger daglig. Post mottatt før klokka 14.00 behandles fortsatt samme dag. Ekspedisjonen på hovedkontoret i Hønefoss har vært stengt for publikum siden 13. mars.

Elektronisk tinglysing

Det å sikre tilstrekkelig bemanning er vesentlig for oss for å kunne tinglyse papirdokumenter, men en overgang til elektronisk tinglysing vil være et vesentlig risikoreduserende tiltak både for banker, eiendomsmeglere og oss i den perioden vi har foran oss.

Vi ser det som nødvendig å varsle om at det kan bli utfordrende å tinglyse alle papirdokumentene som kommer inn til riktig tid, dersom våre ansatte i tinglysingen blir rammet sterkt. I forarbeidene til den nye «koronaloven» er det vist til et mulig senario hvor vi ikke har bemanning til å kunne motta og behandle papirdokumenter etter gjeldende regler. Under forutsetning av at det vedtas forskrift om hjemmel til stengning, legges det opptil en løsning hvor vi kan stenge helt eller delvis. I en slik situasjon vil vi prøve å legge opp til at man fortsatt kan tinglyse elektronisk.

Kartverket gjør alt for å unngå å havne i en situasjon hvor vi ikke klarer å opprettholde ordinær saksbehandlingstid. Vi følger nøye med på råd og anbefalinger fra norske helsemyndigheter, og gjør alt vi kan for å tinglyse til rett tid selv om uforutsette hendelser kan oppstå.

Vi viser til våre nettsider www.kartverket.no, hvor vi legger ut informasjon fortløpende. Vi minner også om vår nettside Se eiendom, hvor du finner informasjon fra grunnbok og matrikkel.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no