Angrerett ved kjøp av eiendomsmeglingstjenester

Lov om opplysningsplikt og angrerett av 2014 gjelder blant annet for salg av tjenester til forbruker der avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast forretningslokale.

Av: advokat Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef NEF

Angrerett innebærer at en forbruker har rett til å angre på en inngått avtale, forutsatt at avtalen er inngått utenfor fast kontorsted eller via fjernsalg. Forbruker må benytte denne retten til å angre innen 14 dager fra dagen etter at avtalen ble inngått (angrefristen).

Mange tenker på angrerett som noe man har der man bestiller varer via internett, eller der man takker «ja» til et avisabonnement fra en selger ute på gaten. Når varen blir levert eller avisen kommer i postkassen første gang, får man samtidig et skjema med opplysninger om angrerett, og man kan da velge å angre på den avtalen man inngikk en sen kveld via nettet eller ute på gaten. Sender man inn angreskjemaet (eller varsler på annen måte) innen fristen, er man fri fra avtalen. Varen man har mottatt skal som hovedregel returneres, og har man betalt for varen skal beløpet tilbakebetales eventuelt etter fradrag for returkostnader.

Men – gjelder det angrerett der en forbruker inngår avtale med en eiendomsmegler? Kan man angre på en avtale om at megler skal selge boligen?

Svaret er «ja». En forbruker kan, dersom avtalen med megler (på visse vilkår) blir inngått hjemme hos kunden eller på annen måte utenfor meglers kontor, benytte seg av angrerett.  

Frist for å benytte angrerett

Fristen for å benytte angrerett er 14 dager fra dagen etter avtalen ble signert av oppdragsgiver og ansvarlig megler. Dette er regulert i angrerettlovens §§ 20 og 21.

Hvordan

Hvis forbruker ønsker å benytte angreretten sin, gjøres dette ved å sende beskjed til megler innen 14 dager fra dagen etter oppdragsavtalen ble underskrevet av begge parter. NEF har utferdiget et standardformular som forbruker kan benytte, og slike skal ligge som vedlegg til oppdragsavtalen. Det er ikke krav til at forbruker fyller ut et standardskjema, men megler må få skriftlig beskjed om at man ønsker å benytte angreretten. Det er heller ikke krav til at forbruker oppgir noen grunn til at hun ønsker å benytte angreretten.

Virkning av at forbruker benytter angrerett

Hvis en forbruker innen fristen varsler eiendomsmegler om at angrerett benyttes, betyr det kort og godt at oppdragsavtalen annulleres.

Forbruker kan når avtalen inngås, be om at eiendomsmegler skal sette i gang oppdraget med en gang eller si at megler skal vente i 14 dager (tilsvarende angrefristen). Virkingen av å benytte angrerett avhenger av hva forbruker har valgt.

Har forbruker bedt eiendomsmegler om å sette i gang arbeidet med en gang («førtidig oppstart av tjenesten»), men så likevel innen 14 dager angrer, må forbruker betale et rimelig vederlag for den delen av den avtalte tjenesten som er levert. Er det for eksempel inngått en oppdragsavtale om salg av brukt bolig, og megler – etter avtale med forbruker – har satt i gang ved å innhente opplysninger om eiendommen fra kommunen m fl., må forbrukeren betale for det arbeidet megler har utført og dekke de utlegg som eventuelt er pådratt. Virkningen av å bruke angreretten blir her noenlunde den samme som der kunden sier opp oppdraget i oppdragstiden, forutsatt at dette er regulert i oppdragsavtalen.

Dersom forbruker derimot har bedt megler om ikke å sette i gang arbeidet og så varsler om at angrerett benyttes, vil hele avtalen rett og slett bortfalle. Har eiendomsmegler i et slikt tilfelle (mot forbrukers ønske) satt i gang deler av arbeidet, vil ikke forbruker ha plikt til å betale for dette – ei heller for eventuelle pådratte utlegg.

Hvilke oppdragstyper omfattes?

Angrerettloven gjelder, jf. lovens forarbeider, for avtaler knyttet til en eiendomsmeglers tjenester. Loven gjelder med andre ord alle tjenester en eiendomsmegler tilbyr en forbruker uavhengig av tjenesten anses som «eiendomsmegling» i eiendomsmeglingslovens forstand. Således vil, i tillegg til ordinære salgsoppdrag, både avtaler om kjøpsoppdrag, kontrakt- og oppgjørsoppdrag, utleieoppdrag og verdivurderingsoppdrag omfattes – forutsatt selvfølgelig at avtalen inngås på en slik måte som loven angir, altså utenfor meglers faste kontorsted eller via fjernsalg.

Når gjelder ikke angrerett?

Hvis en avtale inngås på eiendomsmeglers kontor gjelder det ikke angrerett. Det samme antas å gjelde der eiendomsmegler har vært på befaring hjemme hos forbruker og har lagt igjen et tilbud som forbruker etter noen dager velger å signere for så å sende til eiendomsmegler. Avtalen inngås da utenfor meglers kontor, men uten at megler er tilstede.

Angrerett gjelder heller ikke etter at oppdraget er fullført forutsatt at forbruker har samtykket til at leveringen av eiendomsmeglingsoppdraget starter før utløpet av angrefristen («førtidig oppstart»), og har erkjent at det ikke er angrerett etter at tjenesten er fullført. For et ordinært salgsoppdrag er dette unntaket lite relevant; man rekker rett og slett ikke å sette i gang og fullføre et salgsoppdrag i løpet av 14 dager. Hvis forbruker angrer i løpet av de første 14 dagene etter at oppdraget er igangsatt, kan han/hun angre, men må da – jf. ovenfor – betale for den del av tjenesten som er levert. Men – et oppdrag om for eksempel en verdivurdering kan fint fullføres i løpet av 14 dager. Har forbruker bedt megler om å sette i gang med en gang avtalen er inngått – som de fleste som ønsker en verdivurdering vil be om – så mister forbruker retten til å angre straks verdivurderingen er gjennomført (eksempelvis e-takst er levert forbruker) selv om dette skjer etter kun 4 dager.

* * *

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med oss! NEF har for øvrig utferdiget forslag til standardtekster som vi anbefaler at inntas i alle oppdragsavtaler/-bekreftelser, og et forslag til standardskjema. Dokumentene finner du i NEFs dokumentarkiv kap. 1 (innlogging) eller ved å ta kontakt med oss på juridisk@nef.no

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no