Hvordan påvirkes interessen for boligkjøp av koronaepidemien? Meglerinnsikt 24.3

– Stabil og uendret interesse for boligkjøp

Det er en krevende tid for alle bransjer, også eiendomsmeglingsbransjen. Norges Eiendomsmeglerforbund har de to siste ukene derfor gjennomført spørreundersøkelsen «Meglerinnsikt» om hvordan eiendomsmeglerne rundt om i landet opplever effektene av koronaviruset i bolighandelen. 

Undersøkelsen vi gjorde for en uke siden viste at aktivitetsnivået hadde falt, det kom færre nye oppdrag og ble registrert færre salg, men fortsatt var aktiviteten på et overraskende høyt nivå gitt krisen. Bransjen har siden lagt til rette for trygge visninger, og i stor grad erstattet fellesvisninger med individuelle visninger. En uke senere har vi gjort en tilsvarende undersøkelse for å finne utviklingstrekk.

Den siste undersøkelsen ble gjennomført fra kl. 13:30-18:30 i går 24.3. Vi fikk 322 svar mot 321 svar i forrige uke.

Vi stilte følgende spørsmål:

Resultatene følger i vedlegg (Undersøkelser av hhv. 24/3 og 17/3).

Her er en kort oppsummering og kommentarer fra adm. dir. Carl O. Geving:

  • Hvordan påvirkes aktivitetsnivået i bolighandelen av koronaepidemien?

Hovedinntrykket er at aktivitetsnivået i boligmarkedet holder seg oppe i krisetid. Selv om oppdragsmengde og salgsvolum har falt etter 12. mars opplever eiendomsmeglerne at boligmarkedet er mer eller mindre uendret den siste uken. Aktivitetsnivået i boligmarkedet varierer med hvor sterkt koronaepidemien påvirker folks økonomi i ulike deler av landet.

  • Har du avlyst/utsatt visninger den siste tiden?

Det avlyses færre visninger enn for en uke siden. Mange eiendomsmeglere opplever at flere vil selge når de ser at boligmarkedet fungerer bra også i krisetid. Det er f.eks. annonsert flere oslovisninger kommende helg enn forrige helg. Det kan imidlertid ta lenger tid å få solgt, og mange må ha flere visninger før de får solgt. Eiendomsmeglerne må jobbe mer med hvert salg. Individuelle visninger har i stor grad erstattet felles visninger.  

Svar på om eiendomsmeglere den siste tiden har avlyst/utsatt visninger.
  • Hvordan påvirkes interessen for boligkjøp av koronaepidemien?

Flertallet av meglerne oppfatter interessen som relativt stabil den siste uken. Selv om det kommer færre interessenter på visning er de som kommer oftere reelt interessert, ikke bare nysgjerrig. En mindre andel meglere opplever at interessen har falt sterkt den siste uken.

  • Hvordan påvirkes interessen for boligkjøp av koronaepidemien?

Mange har et behov for å selge på grunn av endringer i livssituasjon eller fordi man har kjøpt bolig og i en periode sitter med to boliger. Meglere melder også om at flere interessenter ser dagens marked som en mulighet til å skaffe seg en bolig ettersom det er færre som konkurrerer om de boligene som er lagt ut for salg.

  • Hvordan påvirkes bankenes utlånspraksis av koronaepidemien?

Bankenes utlånspraksis er i noen grad berørt, men i mindre grad enn man skulle tro i krisetid. Både boligmarkedet og kredittmarkedet fungerer fortsatt bra. Bankene har også fått større handlingsrom til å hjelpe kunder som er i en vanskelig situasjon med refinansiering og mellomfinansiering.

  • Er eiendomsmeglere ved ditt kontor berørt av permitteringer?

Bransjen har begynt å permittere, men det er foreløpig ikke massepermitteringer. Det er variasjon mellom områder og selskaper. Det vanligste er delvis permittering.

Det er vanskelig å si hvordan dette vil utvikle seg videre, men hjulene må gå rundt fordi folk stadig har behov for å bytte bolig tross krisetid. Mye tyder på at aktivitetsnivået vil holde seg på det jevne fram mot påske, avslutter Carl O. Geving.

Del artikkel