Kartverket

Innspill til møte med Kartverket

NEF ønsker innspill til saker/spørsmål som ønskes belyst/besvart av medlemmene.

NEF er invitert til brukermøte hos Statens kartverk den 19. mai 2016, og i den forbindelse ønsker vi innspill fra medlemmene på saker/spørsmål dere ønsker at Kartverket kan belyse/besvare. Innspill/spørsmål kan sendes til margrethe@207.154.206.207 innen 10. mai 2016.

Kartverket vil informere om status på utvikling i prosjekt e-tinglysing, dokumenthåndtering, gevinstrealisering og lov- og forskriftsarbeid.

Del artikkel