Finansminister Siv Jensen sammen med adm. dir. Carl O. Geving og styreleder Kurt F. Buck i Norges eiendomsmeglerfobund

Siv Jensen: – De fleste boligkjøpere- og selgere er amatører

Finansminister Siv Jensen betonet i møte med Norges Eiendomsmeglerforbund 21. september viktigheten av at bolighandelen er så trygg som mulig.

Tema for dagens møte mellom finansminister Siv Jensen og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) var budsjett, boligmarked, kredittpolitikk og trygg bolighandel gjennom eiendomsmegler.

– Folks hjem er svært viktig for oss nordmenn, og det er derfor ekstra viktig at det er gode rammer rundt kjøp og salg av eiendom. Bolighandelen er den største økonomiske investeringen for de aller fleste av oss, men de fleste boligkjøpere og – selgere er tross alt amatører i denne situasjonen, derfor må handelen skje på en tryggest mulig måte, sa Siv Jensen.

Les også: Forbrukerombudet om selvsalg: – Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter

Kommer ikke til å trekke noen forhastede konklusjoner

NEF redegjorde videre for våre betraktinger av et historisk delt boligmarked og hvordan fundamentale drivere som boligproduksjon, befolkningsvekst, renter og sysselsetting slår vidt forskjellig ut i ulike regioner.

NEF gav finansministeren råd om hvordan vi mener regjeringen bør forholde seg til markedsutviklingen. NEF mener at Finanstilsynets forslag om generelle innstramminger i kredittreglene er feil medisin, og at regjeringen måte ta hensyn til de store regionale forskjellene som er boligmarkedet i Norge.

– Vi er også bekymret for den raske prisstigningen i Oslo, men vi mener at det kan få svært uheldig konsekvenser i resten av landet hvor vi har en skjør balanse i boligmarkedet hvis det kommer generelle instramminger i kredittpolitikken. I forhold til den bekyrmringsfulle gjeldsoppbyggingen i husholdningene, mener NEF det kan være godt verktøy å raskest mulig å få innført et nasjonalt gjeldsregister,  sa styreleder i NEF, Kurt F. Buck i møtet.

Finansministeren understreket at de regjeringen tar signalene på alvor og at de vil gjøre en grundig vurdering av saken før de trekker en konklusjon.

– Vi kommer ikke til å trekke noen forhastede konklusjoner når det gjelder kreditt. Først skal saken nå på høring, og når høringssvarene kommer inn vil vi grundig vurdere dette videre. Vi håper også at det i tiden som kommer blir en mer balansert debatt om boligmarkedet som er mer basert på gode fakta, sa finansminister Siv Jensen.

 

Regjeringen kan bidra

NEF anerkjente den jobben som regjeringen allerede har gjort for å stimulere tilbudssiden i boligmarkedet.

– Regjeringen bør fortsatt legge hovedvekt på å stimulere tilbudssiden i boligmarkedet. Det er helt nødvendig å legge til rette for raskere, enklere og rimeligere boligbygging. Regjeringen kan også bidra med økte midler til mer effektive byutviklingsprosesser i Oslo med økte økonomiske tilskudd og større infrastrukturbidrag, sa administrerende direktør Carl O. Geving.

Finansministeren bekreftet at boligmarkedet står høyt på regjeringens agenda.

– Regjeringen har stort fokus på situasjonen i boligmarkedet og det er også derfor jeg har signalisert at regjeringen vil redegjøre for situasjonen i boligmarkedet i det kommende statsbudsjettet, sa Siv Jensen.

Fokus på trygg bolighandel

For Norges Eiendomsmeglerforbund var det også viktig å sette lys på at bolighandelen skal være tryggest mulig for forbrukerne og at eiendomsmeglerens er garantisten for dette. Eiendomsmeglingsloven er laget nettopp for å sikre at forbrukerne får eiendomsmeglingstjenester av høy kvalitet.

– NEF har gjennom lengre tid hatt fokus på at takseringsbransjen må reguleres og at forbrukerne må tilbys bedre tilstandsvurderinger. Vi mener også at det kan være behov for noen avgrensede justeringer i eiendomsmeglingsloven og gjennomgang av avhendingsloven for å gjøre bolighandelen enda tryggere, sa Carl O. Geving.

 

Del artikkel