Styringsrenten bør fryses for en lengre periode

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 22.9.2016

Norges Bank besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Dette begrunnes blant annet med veksten i norsk økonomi har tatt seg opp raskere enn tidligere anslått, og at boligprisveksten har tiltatt og vært høyere enn ventet.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil i denne anledning komme med noen kommentarer.

– Norges Eiendomsmeglerforbund mener at boligmarkedet er tjent med at Norges Bank fryser styringsrenten. Nye bevegelse i renten kan forsterke ubalanser i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Det kan virke som mange eksperter har undervurdert styringsrentens effekt på boligprisene i Oslo-markedet. NEF har lenge advart mot effekten på boligprisene i pressområder når styringsrenten kjøres ned på lave nivåer. Renten har fullt gjennomslag i markeder med tilbudsunderskudd, og boligtilbudet i Oslo er på et historisk lavt nivå etter at det har vært bygget for lite gjennom hele 2000-tallet. Kombinasjonen av knapphetsfaktor og lave lånekostnader har bidratt til den sterke prisveksten i Oslo. Derfor ville det ikke være heldig om renten senkes til et enda lavere nivå.

– Det er svært store regionale forskjeller i boligmarkedet. Renten har ikke like sterkt gjennomslag i balanserte boligmarkeder. I svake markeder som Stavanger kan vi anta at den lave renten bidrar til å dempe boligprisfallet. Vi har et historisk delt boligmarked og myndighetene bør derfor unngå uforutsigbarhet på etterspørselssiden. Den beste løsningen for boligmarkedet er at styringsrenten fryses for en lengre periode. Det gir tid til å bygge opp et tilbudsoverskudd i et sterkt Oslo-marked og tid til å stabilisere et svakt Stavanger-marked, sier Carl O. Geving.

For ytterlige kommentarer kontakt:
Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454
Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no