Carl O. Geving (Foto: Joakim Karlsen)

– Tilfreds med videreføring av boliglånsforskriften

Finansdepartementet opplyste i dag at de viderefører boliglånsforskriften i sin nåværende form fram til 2024.

Finanstilsynet hadde foreslått å stramme inn boliglånsforskriften, blant annet ved å sette grensen for gjeld i forhold til inntekt lavere og å redusere fleksibilitetskvoten, men etter blant annet innspill fra Norges Eiendomsmeglerforbund i høringsrunden, landet departementet på at forskriften i hovedtrekk videreføres slik den er i dag.

Norges Eiendomsmeglerforbund er svært tilfreds med at finansministeren viderefører boliglånsforskriften, med en regional profil som tar hensyn til at boligmarkedet er mer opphetet i osloregionen. Boliglånsforskriften har i all hovedsak fungert etter hensikten, og det ville vært svært uheldig om Finanstilsynets radikale endringsforslag ble tatt til følge i en tid hvor man heller bør søke forutsigbarhet og stabilitet i boligmarkedet og norsk økonomi. Vi er også godt tilfreds med at forskriften er tidsbestemt og skal evalueres høsten 2022, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

NEF mener at man i tillegg burde lagt noe større vekt på låntakers betjeningsevne, enn boligkapital/tilleggsikkerhet som mange unge låntakere får av foreldre. NEF har foreslått en ny bestemmelse som åpner for at førstegangslåntakere med solid betjeningsevne og beskyttelse mot renteøkning f.eks. i form av rentebinding på̊ lengre sikt, kan innvilges lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel. Vi tar til etterretning at finansministeren i denne omgang ikke har fulgt opp NEFs forslag, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Skal evaluere underveis

Selv om forskriften i utgangspunktet skal gjelde fram til 2024 opplyser departementet at den vil bli evaluert høsten 2022.

Finansminister Jan Tore Sanner (Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor)

– Vi har besluttet å videreføre bestemmelsene i utlånsforskriftene i en ny periode på fire år, men med en evaluering midtveis. På den måten gir vi både folk og banker forutsigbarhet, samtidig som det forplikter en jevnlig vurdering av om kravene er godt tilpasset situasjonen i markedet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

– Dagens forskrifter fungerer godt. Jeg ser derfor ingen grunn til å stramme inn. Spesielt ikke nå som mange opplever økt usikkerhet om sin økonomiske fremtid, og vi har sett en mer dempet gjeldsvekst gjennom det siste året, sier finansministeren videre.

Dette er kravene for boliglån:

  • Krav til egenkapital er 15 prosent av boligens verdi. Det betyr at nedbetalingslån ikke skal overstige 85 prosent av boligens verdi (maksimal belåningsgrad). For rammekreditter og lån med pant i sekundærbolig i Oslo er maksimal belåningsgrad 60 prosent, tilsvarende et krav til egenkapital på 40 prosent.
  • Kundens samlede gjeld skal ikke overstige 5 ganger årsinntekt.
  • Kunden skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng på samlet gjeld.
  • For lån med en belåningsgrad over 60 prosent skal bankene kreve avdragsbetaling.
  • Utenfor Oslo kan 10 prosent av verdien av lånene banken innvilger hvert kvartal være lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften (fleksibilitetskvote). I Oslo kan 8 prosent av utlånsvolumet være lån som ikke oppfyller alle krav.

Del artikkel