• Fagartikkel
Landbruk, gård

Nye egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet

Det har kommet reviderte utgaver av både grønt og rødt egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet.

De nye skjemaene gjelder f.o.m. 01.11.2020.

Landbruksdirektoratet opplyser videre at det er viktig at de reviderte skjemaene fylles ut riktig/fullstendig da det vil bli vanskelig å gjøre endringer uten å sende skjemaene i retur. Husk bl.a. å føre på eierandel og hele personnummeret til ny eier.

Les mer her.

Til orientering jobber Landbruksdirektoratet, som eier av skjemaene knyttet til konsesjonsloven, med å legge til rette for digitalisering av skjemaene.

Del artikkel: