sondagsvisninger_mote

Stort engasjement på frokostmøte om søndagsvisninger

Visninger på søndager har vært et tema for eiendomsmeglerne i Oslo i Akershus i flere omganger, og en fersk undersøkelse gjort blant medlemmene i Oslo og Akershus eiendomsmeglerforening (OAEF) viser at eiendomsmeglerne i regionen jobber mye i helgene og mange ønsker at dette tallet skal ned.

Undersøkelsen viser blant annet at over 6 av 10 av eiendomsmegleren som svarte på undersøkelsen opplevde søndagsvisningene som en stor belastning. 4 av 10 kunne tenke seg å gå ned i lønn, eller bytte arbeidsgiver hvis det måtte til for å slippe å jobbe i helgene.

Som et resultat av svarene fra denne undersøkelsen og et oppslag i media med Nordvik Bolig, ble det arrangert et frokostmøte 28. november hvor dette var tema.  

OAEF-leder Trine Dahl og NEF-direktør Carl O. Geving innledet møte med å presentere undersøkelsen. Så fortalte adm. dir. i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge Kjetil Reinsberg, om hva som hadde skjedd da man sluttet med helgevisninger i Trondheim for 15 år siden. Der tilpasset markedet seg den nye situasjonen raskt, og han mente at det var få, eller ingen gode grunner for at man ikke gjøre det samme i Oslo-regionen. Et av hans mantra var at det bare er døde fisker som følger strømmen», og at det dermed bare var å sette dette ut i praksis.

Etter det ble det en frisk debatt mellom ledere i flere av de største eiendomsmeglerforetakene og de engasjerte eiendomsmeglerne i salen. De aller fleste var enige i at man kunne ta flere grep for å få ned antallet visninger i helgene, men noen av lederne var mer tvilene til å de kunne innføre det som en standard for sine ansatte.

Det man til slutt kunne samle sag om var at man ikke skal bruke søndagsvisninger som et salgsfortrinn i forhold til konkurrenter, at man skulle jobbe for å bare tilby en visning og at man også jobber for å få til tekniske løsninger hvor interessenter booker seg på gitte visningstidspunkter.

Så blir det spennende å se hvor stor endringsviljen er og om det er noen som vil gå foran og vise vei.

Del artikkel