hytte-vinter

Sterk økning i hyttebyggingen

Det var i fjor en sterk økning i antall igansettingstillatelser til fridtidbygg.

Oppgangen i antall igangsettingstillatelser til fritidsbygg (medregnet tilbygg og påbygg) i 2021 var på hele 40 prosent i forhold til 2020, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Statistikken viser at det ble gitt igangsettingstillatelser til 8 762 fritidsbygg.

Innlandet ga igangsettingstillatelse til 2 141 fritidsbygg, som er flest i landet. Deretter følger Viken og Vestfold og Telemark, med henholdsvis 1 916 og 1 028 fritidsbygg. Disse tre fylkene hadde mellom 43 og 52 prosent økning fra 2020, skriver SSB på sine sider.

Del artikkel