• Annonse
IMG_0559 (1)

Hvem vil by?

Hva om det var mulig i større grad å vite hvem som kommer til å by på en eiendom? Inviso Media endrer spillereglene med sitt nye AIM produkt innen adtech segmentering!

Av: Nina Kormilitzine, INVISO MEDIA AS

Da Covid 19 traff Norge og eiendomsbransjen, tok Inviso Media et strategisk valg som skulle vise seg å revolusjonere dagens segmenteringsmetoder for digital markedsføring av eiendom. Tiden som ble frigjort fra kundemøter og salg ble brukt til utvikling av et helt nytt digitalt annonseprodukt for eiendom.

I 2020 inngikk Inviso Media et samarbeid med Innovasjon Norge og Prognosesenteret med formål å undersøke hypotesen “Kan historisk og aggregert eiendomsdata bidra til å identifisere grupper i befolkningen?” Resultatet ble en unik segmenteringsmetode som predikerer hvem som mest sannsynlig kommer til å legge inn bud på en bolig.

Eneste leverandør

Som eneste leverandør i Norge tilbyr Inviso Media AIM – aggregert intelligent markedsføring. Metoden er utviklet i samarbeid med prognosesenteret og Innovasjon Norge.

En av de Norges mest kjente merkevarer innen eiendomsmegling har gått for denne løsningen i alle sine mediepakker på landsbasis. AIM kombinert med kundens egen data har bidratt til bedre treffsikkerhet i markedet. Inviso Media sitt kundeløfte er at du skal til enhver tid være sikret den beste mulige markedsføringen av ditt objekt.

Teamet som er sentralisert i Oslo sentrum jobber daglig med å optimere samtlige kampanjer for alle aktive kunder i databasen. Å gjennomgå en pandemi – både i og utenfor eiendomsbransjen har vist hvor viktig det er å ha kontakt med kundene over tid, og å lytte til deres behov i en bransje som gjennomgår store digitale endringer i et raskt tempo.

Kanaluavhengig og tilpasset de nye markedsføringsreglene

Inviso Media er en kanaluavhengig leverandør innen digital markedsføring av eiendom og har siden 2016 jobbet kontinuerlig med utvikling av egen adtech-platform IMMP (Inviso Media marketing platform) – i skrivende stund har selskapet kjørt over 100.000 annonser gjennom plattformen. Forretningsmodellen til Inviso Media baserer seg på en unik kombinasjon av kunstig og gunstig intelligens, og skal vi tro daglig leder Nina Kormilitzine, er dette en oppskrift som vil være relevant også i tiden fremover.

– Vi jobber fortsatt manuelt i de ledd vi mener det ikke er gunstig å automatisere, og som kanaluavhengig leverandør vet både vi og kunden at vårt produkt innehar den optimale mediemixen. Som tidligere megler er det veldig tilfredsstillende å jobbe med utvikling av nye digitale produkter som forenkler meglers hverdag og frigjør tid til det som er deres aller viktigste funksjon : nemlig rådgiverrollen!, sier Nina Kormilitzine.

De nye Facebook reglene for segmentering har gitt mange Eiendomsmeglere hodebry, og samtlige leverandører innen adtech har blitt tvunget til å tenke nytt. Ved å benytte AIM får man en kvalifisert metode for å identifisere interessenter for en spesifikk boligtype. Det innebærer at AIM kan allokere markedsføringsbudsjettet på en mest mulig effektiv måte, ved å rette annonser mot de som har stor sannsynlighet for å legge inn bud på en gitt bolig.

– For selger vil dette bety at din bolig vises til de som statistisk sett har størst sannsynlighet for å være på utkikk etter akkurat din type bolig, sier fagsjef Inviso Media, Julie Kaardal Lepsøe.

Som Fagsjef for Inviso Media har målet med AIM vært å tilrettelegge for en 100% compliant GDPR strategi med innovasjon i fokus. Metoden er utviklet nettopp for å kunne kjøre effektiv markedsføring mot kvalifiserte målgrupper, selv når mange av de tradisjonelle sporingsmetodene som tidligere var mulige nå forsvinner. AIM bruker aggregerte offentlige data satt i system for å identifisere mønstre og adferd. Dette gjør det mulig for Inviso Media å identifisere målgrupper på en treffsikker måte uten å kollidere med dagens GDPR reglement. Metoden er compliant i dag og fungerer i alle digitale kanaler hvor det er mulig å definere alder og område for den relevante målgruppen.

Nye vertikaler for AIM

Lasse Solberg

Lasse Solberg leder den nye kommersielle satsningen til Inviso, Inviso Commercial, som fokuserer på visuelle tjenester til ulike markeder som har behov for å øke kvaliteten på presentasjon, beslutningsstøtte og kundekonverteringer. Inviso Media AIM er en naturlig forlengelse av denne ekspansjonen innen distribusjon av visuelle tjenester.

– Nå har vi vi sett den klare effekten av AIM på bruktbolig og beveger oss over i utleiemarkedet, samt nybygg og næring hvor vi allerede er en etablert aktør. Vi tilbyr også standardiserte pakker som baserer seg på vår solide bransjekunnskap, samt facebook sine forbedrede algoritmer – disse er tilpasset mer prissensitive markeder med høyere volum. Ambisjonene for 2022 og fremover tar oss videre til det skandinaviske eiendomsmarkedet, og vi ser også andre spennende vertikaler som reiseliv, sier Lasse Solberg.

– Det hjelper for eksempel lite å ha den flotteste virtuelle 3D touren av ditt hotell hvis du ikke når ut til målgruppen med det. Å kunne tilby det beste innen målrettet digital markedsføring er derfor et stort pluss for oss når vi går inn i disse markedene.

Inviso gjenbruker eksisterende produksjonsrigg, som gjennom 20 år er optimalisert for å kunne håndtere store oppdragsmengder, og gjennomfører 40.000 foto-oppdrag hvert år. Med denne modellen i bunn og viten om at kundebehovene innenfor de fleste segmentene har mange likhetstrekk, vil en Nordisk satsing være svært tilgjengelig for Inviso og Inviso Media i tiden som kommer.