Randi Hollingen - Foto: Jonas Karlsen

På jobb for Norges eiendomsmeglere i 90 år

I år feirer vår profesjons- og interesseorganisasjon Norges Eiendomsmeglerforbund hele 90 år. Dette vil vi markere på flere måter gjennom året. Forbundet ble stiftet 12. desember 1932, og har siden spilt en viktig rolle for bransjen vår.

Av: Randi Hollingen, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund – Innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022.

Mye har forandret seg på 90 år. Utdanningen til norske eiendomsmeglere har blitt blant de beste i verden. At det er stilt høye krav til kvalitet og faglighet er med på å sikre den trygge bolighandelen. Vår samfunnsrolle er betydelig i livets kanskje viktigste handel. Lovverket vi jobber under har endret seg i takt med tiden, og bransjen vår har fått et betydelig bedre omdømme etter at vi fikk dagens strenge kompetansekrav gjennom Eiendomsmeglingsloven fra 2007.

Ulike fagfelt

Det har i årenes løp utviklet seg ulike fagfelt innen eiendomsmeglingen, slik som boligmegling, prosjektmegling, næringsmegling, fritidsmegling eller landbruksmegling. Flere av arbeidsoppgavene i industrien vår har blitt effektivisert og profesjonalisert gjennom digitale løsninger, og mange andre fagfelt har fått sitt levebrød gjennom eiendomsmeglingsbransjen.

Men noe er uforandret, nemlig mellommannsrollen med omsorg for begge parter. Eiendomsmeglerens rolle gjennom tidene er å bringe partene sammen, skape en god arena for forhandling og enighet, samt formalisere og legge til rette for gjennomføring av avtalen. Vi er spesialister på å flytte folk eller bedrifter. Jobben vi gjør har stor betydning for økonomien og livskvaliteten til folk flest.  

Viktige samfunnsrolle

Norges Eiendomsmeglerforbund ble stiftet for å ivareta rammene for mellommannsrollen og vår profesjonsutøvelse. Oppdraget har hele tiden vært å ivareta eiendomsmeglingen som næring, sørge for god faglig kompetanse og arbeide for at yrkets positive omdømme. NEF har gjennom årenes løp lagt store ressurser i å belyse eiendomsmeglerens viktige samfunnsrolle med ansvar for å sikre en effektiv og trygg bolighandel. Forbundet er et viktig talerør for bransjen i boligpolitiske saker. Vi blir oppfattet som konsistente, og vår stemme blir lyttet til.

På tvers av foretak

Som profesjonsforbund representerer vi norske eiendomsmeglere på tvers av de ulike eiendomsmeglingsforetakene og andre forretningsmessige interesser. Uavhengighet er forbundets DNA. Dersom rammevilkårene våre er truet, kan vi jobbe for medlemmene og bransjen uten å være begrenset av leverandøravtaler eller andre økonomiske bindinger. Forbrukernes beste og eiendomsmeglerens uavhengige stilling må aldri trues av kommersielle hensyn.

NEF samarbeider også gjerne med myndighetsorganer og organisasjoner, der partene har en felles interesse i et forpliktende samarbeid for å kunne få gjennomslag for konkrete mål. Veien mot den reviderte Avhendingsloven er et godt eksempel på dette, hvor Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Norsk Takst og NEF gikk sammen om et felles høringsforslag.

Godt bransjenettverk

Et av formålene i Norges Eiendomsmeglingsforbunds lover er: «Forbundet skal søke å fremme samhold og gode kollegiale forhold mellom medlemmene.» Det har vært et viktig arbeid i forbundet å bygge et godt bransjenettverk. NEF-medlemskapet og en aktiv deltagelse i lokalforeningen virker samlende og bidrar til god forretningsskikk medlemmene imellom og er med på å styrke tilliten og omdømmet til bransjen.

Da Norges Eiendomsmeglerforbund ble etablert i 1932, var det kun en kvinne blant de 40 stifterne. Blant våre medlemmer er det i dag 43 prosent kvinner. Det er lenge siden bransjen var mannsdominert, og utviklingen går trolig i retning av stadig høyere andel kvinner ettersom mange kvinner søker seg til eiendomsmeglingsstudiet.

Alderen tynger ikke Norges Eiendomsmeglerforbund. Jubilanten er høyst oppegående med flere medlemmer enn noen gang tidligere, motiverte og dyktige medarbeidere og et svært engasjert styre.  En energisk 90-åring ser frem til å jobbe videre for å ivareta landets eiendomsmeglere og våre kunders interesser.

Del artikkel