Sommerhytte

Sterk prisvekst i hyttemarkedet

Fersk statistikk for hyttemarkedet for første halvår av 2021, viser både en sterk prisvekst og vekst i antall salg.

Prisene for fritidsboliger steg med 12,6 prosent i første halvår 2021, viser tall fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. Statistikken viser videre at den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.888.516 kroner.

Den sterke pris- og etterspørselsveksten skyldes i all hovedsak effekter av koronapandemien. Begrensede muligheter til å reise utenlands, og at flere det siste halvannet året også har hatt fleksibelt arbeidssted og brukt fritidsboligen til hjemmekontor, har ført til et stort trykk i hyttemarkedet.

Prisene økte mest for fjellhytter som har steget med hele 16,5 prosent, mens innlandshytter har steget med 12,5 prosent og sjøhytter med 6,4 prosent.

Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 426 601, fjellhyttene 2 995 318 og innlandshyttene kostet i gjennomsnitt 1 587 019.

I første halvår 2021 ble det solgt 3 886 hytter i Norge – en oppgang på 27,1 prosent sammenlignet med første halvår 2020.

I gjennomsnitt tok det 50 dager å selge en fritidsbolig mot 93 dager for et år siden.

Del artikkel