Sentralbanksjef Øystein Olsen (Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim)

Setter ned renten

På et ekstraordinært møte har Norges Bank besluttet å redusere styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,00 prosent.

Det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av koronavirusutbruddet, og det er en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien.

Norge er sterkt preget av utbruddet av koronaviruset, covid-19. De viktigste tiltakene for å begrense konsekvensene av virusutbruddet er de som begrenser smitten og redder liv.

Norges Banks oppgave er å fremme økonomisk stabilitet. Det gjør vi gjennom å bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder, og ved å tilpasse rentenivået til den økonomiske situasjonen, skriver Norges Bank i en pressemelding.

På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke, heter dere videre.

– Viktig bidrag

– Dagens rentebeslutning er et viktig bidrag til å dempe tilbakeslaget i økonomien og begrense risikoen for varige konsekvenser av koronautbruddet. Når folk må holde seg hjemme vil aktivitetsnivået i boligmarkedet begrenses inntil tiltakene mot smittespredning får effekt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Rentenedsettelsen vil ha moderat effekt i boligmarkedet på kort sikt, men vil bidra til å balansere boligmarkedet på litt lengre sikt. Det er stor usikkerhet om norsk økonomi, men erfaringer fra tidligere kriser er at boligmarkedet er relativt robust mot ytre endringer, sier Carl O. Geving videre.

Del artikkel