• Fagartikkel
oslo_leilighet_horison

Avholdelse av sameiermøter og generalforsamlinger

Både borettslagsloven og eierseksjonsloven har regler om at årsmøte/generalforsamling skal avholdes innen juni måned. Årsaken til at møtene skal være avholdt innen denne fristen, følger av plikt til registrering av regnskaper o.l. i Brønnøysundregistrene. Borettslag og sameier kan risikere tvangsmulkt dersom fristen oversittes. Møtene skal avholdes fysisk.

Som følge av situasjonen rundt coronaviruset, er det satt både nasjonale og kommunale begrensninger med hensyn til møtevirksomhet som vil kunne påvirke muligheten for å få avholdt årsmøter/generalforsamling innen fristen. NBBL har gått ut med informasjon om dette, og har også bedt regjeringen om å utsette nevnte frist. 

Les mer her og her.

Del artikkel: