Parqio_1

Parqio bygger et bærekraftig økosystem i byens garasjeanlegg

Parqio tilbyr en digital og fremtidsrettet løsning for administrasjon av garasjer i sameier, borettslag og næringsbygg. Ved å sikre god utnyttelse av garasjeanlegg, kan vi løse fremtidens urbane utfordringer. 

Av: Parquio – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022

I 2050 vil 65% av verdens befolkning bo i byer. Befolkningsveksten er allerede i ferd med å overbelaste infrastrukturen i byene. For å bygge fremtidens byer er det sentralt å redusere biltrafikk og klimagassutslipp, blant annet ved å omregulere gateparkering til nye, bærekraftige formål. Men hvordan sikre god bærekraftig urbanisering og samtidig håndtere utfordringene som oppstår når vi fjerner gateparkering? 

Gründerne bak Parqio mener nøkkelen er å utnytte nye og eksisterende garasjeanlegg mer effektivt. 

– Det finnes ingen løsning på markedet i dag som utnytter kapasiteten i private garasjeanlegg. Her er det et stort potensial som drar i retning av urban, grønn mobilitet og dekker fremtidige behov på en bærekraftig måte, sier Ketil Høigaard, daglig leder i Parqio. 

Bare i Oslo er det mer enn tusen garasjeanlegg med en utnyttelsesgrad under 65%. Dette vil fortsette å øke etter hvert som flere velger bort egen bil til fordel for bildeling og andre mobilitetstjenester.

En enklere og mer bærekraftig hverdag

Parqio tilbyr boligselskap og eiendomsforvaltere bedre kontroll i garasjen, enklere og mer fleksibel garasjetilgang for beboerne, og bedre utnyttelse av kapasiteten i garasjen. Beboerne kan åpne porten med app, oppringning eller automatisk – alt etter behov og individuelle preferanser. Samtidig innlemmes stadig flere tjenesteleverandører i plattformen som ønsker å gjøre sine tjenester tilgjengelig i garasjen, slik som bildeling, el-sykkelutleie eller levering av varer.

– Vi er allerede i gang med å bygge et bærekraftig økosystem i byens garasjeanlegg – helt i tråd med FNs bærekraftsmål om bærekraftig urbanisering, samfunnsplanlegging og forvaltning, forteller Ketil entusiastisk.

Gjør det attraktivt å droppe egen bil

Flere rapporter fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) har avdekker miljøgevinsten av bildeling i byer. Bildeling fører til både reduksjon i antallet kjøretøy og bilbruk i byer, spesielt for de som går fra å eie til å dele. Bildelere ser også ut til å ønske å dele på andre områder, viser en TØI-rapport om bildelingens miljøkonsekvenser. 

Bildeling kan utvikle seg til en netto positiv innvirkning på miljøet i byer, men det avhenger av at det utvikles med dette for øyet. Ved å tilgjengeliggjøre parkeringsplasser i garasjeanlegg i tettbefolkede områder til dette formålet, kan det bli både enklere og mer praktisk å ta i bruk bildeling.

– Bildelingstjenesten Otto har for eksempel utplassert biler i flere garasjer på Frysja ved hjelp av Parqio, som kan  leies av beboere på tvers av sameier. På den måten bruker vi den ledige kapasiteten i garasjen på en måte som kommer beboerne og nabolaget til gode, samtidig som bilene blir utnyttet bedre. Vi er i ferd med å teste og forstå hva som skal til for at folk velger mobilitetsverktøy basert på formålet med turen, fremfor å bruke egen bil til alt. Vi er overbevist om at det vil være færre privatbiler i fremtidens garasjer, og Parqio er en pådriver for at mobilitets- og tjenesteleverandører utnytter den ledige kapasiteten som oppstår i garasjen, sier Ketil.

Fremtidens byer trenger grønn mobilitet 

Parqio er en del av løsningen på dagens og fremtidens urbane utfordringer. Den innovative tjenesten tilbyr tilgangsstyring og portåpning som er rimeligere, mer skalerbar og mer fremtidsrettet og bærekraftig enn løsninger på markedet i dag.

– Vi må eliminere garasjeporten som en barriere for tjenester og nye muligheter, slik at vi kan utnytte det fulle potensialet i anlegget til å levere løsninger for morgendagens byer og urbane områder.

Fremtidens byer trenger bedre tilgang på mobilitetsløsninger som bildeling og el-sykkelutleie for å få flere til å velge bort egen bil. Varer bestilt på nettet må kunne leveres hjem på en rask og effektiv måte. Hjemmesykepleiere som gjør at flere kan bli boende hjemme lengre, kan ikke bruke opp tiden på å lete etter ledig parkeringsplass.

– Uten effektiv, sikker og dynamisk bruk av arealet under byene vil det bli stadig vanskeligere å levere varer og tjenester på en bærekraftig måte i byene. Mulighetsrommet som ligger i private garasjeanlegg er nøkkelen til å løse mange av de utfordringene som dagens og fremtidens byer står ovenfor, avslutter Ketil.

Del artikkel