• Pressemelding
Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg/Kolonihaven)

Nye retningslinjer for «off market» salg av eiendom

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 23.11.2017

Det har i høst blitt satt søkelys på salg av eiendom som skjer uten åpen markedsføring – såkalte «off market» salg. Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har derfor utarbeidet nye retningslinjer som vil gjelde for alle eiendomsmeglere MNEF (medlem i NEF).

Retningslinjene klargjør grensene for denne type transaksjoner, eiendomsmeglerens rolle og ansvar som rådgiver og risikoen for selger ved å avstå fra åpen markedsføring.

– Den klare hovedregelen er at eiendomssalg gjennom eiendomsmegler skjer ved åpen markedsføring. Med de nye retningslinjene vil NEF begrense bruken av salg «off market» til et absolutt minimum, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Retningslinjene klargjør grensene for salg «off market», og tydeliggjør eiendomsmeglers rolle og ansvar som rådgiver og selgers risiko ved salg «off market». Dette vil bidra til en tryggere handel, og tillit til at eiendomsmegleren gir uavhengige råd som sikrer forbrukernes interesser, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Retningslinjene kan du se her.

For ytterlige kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454
Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2850 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 prosent av all boligformidling i Norges skjer gjennom en eiendomsmegler MNEF.

Del artikkel