Stikkord: off market

– Reagerer sterkt på budsjettforlikets profil

I budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har det blitt bestemt å ta grep som vil påvirke boligmarkedet. Regjeringen har sammen SV bestemt seg…

Ny veileder til hvitvaskingsloven

Rundskrivet gir uttrykk for Finanstilsynets tolkning og forvaltningspraksis knyttet til hvitvaskingsregelverket. Rundskrivet gjelder for alle rapporteringspliktige under Finanstilsynets tilsyn, herunder eiendomsmegling. Dette rundskrivet erstatter…

Bør gjøre unntak for de med god betjeningsevne

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 14. november 2022 Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har i sitt høringssvar til Finansdepartementets om utlånsforskriften kommet med sine vurderinger av hvilke…

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge…

Årets fakturering – Sjekk at vi har riktige opplysninger om deg på «Min NEF»

Snart er tiden der for NEFs årlige fakturering av medlemskontingent for neste år. For at fakturaene skal komme rett sted, dvs. til korrekt e-post…

Arealstandarden på høring

NS3940 Areal- og volumberegninger av bygninger er nå ute til høring. Standard Norges høringsfrist er 30. november.  I arbeidet med å revidere arealstandarden har…

Fall i boligprisene i oktober

Boligprisene i Norge sank i gjennomsnitt med med 1,9 prosent i oktober 2022. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent, viser tall fra…

Kritiske til Norges Banks aggressive rentesetting

Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 2,5 prosent. Slik Norges Bank nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre…

Refusjonskrav etter plan- og bygningsloven – hva må eiendomsmegler passe på?

I løpet av våren har det blitt skrevet om flere saker hvor boligeiere har fått varsel fra en boligutbygger i området med krav om…

Styrets ansvar i eiendomsmeglerforetak

I en tid preget av økende renter og høye råvare- og energipriser, er eiendomsmarkedet utsatt. Styrer i eiendomsmeglingsforetak har i denne forbindelse et særlig…

Opplysningsplikt om personsensitive opplysninger

Høyesterett avsa den 30. juni 2022 en ny dom om selgers opplysningsplikt etter avhendingslova § 3-7. Dommen gjelder konkret om selger og megler hadde…

Bekymret for fallet i boliginvesteringene

Norges Eiendomsmeglerforbund er kritisk til innretningen i forslaget til statsbudsjett som vi frykter vil gi utilsiktede negative ringvirkninger for balansen i boligmarkedet. NEF v/…