bolig em 3 1

Ønsker å bidra med gode løsninger i revideringen av avhendingsloven

Styret, administrasjonen og undertegnede har jobbet mye de siste årene med å bidra til en god løsning for en revidering av avhendingsloven. Det har ikke vært enkelt. Det er mange hensyn som skal veies.

Av: Kurt F. Buck, styreleder Norges eiendomsmeglerforbund – (Artikkelen ble først publisert som leder i Eiendomsmegleren nr. 2 2019)

Stort sett har de fleste aktørene i debatten vært konstruktive og fleksible i forhold til å finne gode løsninger. Vi har hatt mange gode møter og fått ryddet av veien en god del gamle motsetninger. I slike forhandlinger skal man som regel være fornøyd når ingen har fått det helt som de ville, men alle kan leve med resultatet.

NEF har vært viktige i dette arbeidet. Strategisk har vi manøvrert klokt og plassert oss slik at vi har størst mulig politisk innflytelse. Mens noen skriker krise og andre skjønnmaler forslaget fra Justisdepartementet, har vi inntatt en konstruktiv rolle i midten. Vi er ikke helt fornøyd med forslaget, men vi har foreslått noen konstruktive og konkrete forslag til endringer som vil gjøre loven bedre.

Slik jeg ser det, er det ikke et mål for våre medlemmer å løpe fra ansvaret i bolighandelen. Jeg mener det eneste riktige vil være å gi verdens mest kompetente eiendomsmeglere, en sentral og viktig rolle i fremtidens bolighandel. Noen ønsker åpenbart å redusere meglerens betydning i bolighandelen og erstatte det med forsikringer. Andre vil legge alt ansvar på takstmannen og hans forsikringer. Noen vil fortsette som før, men da har man ikke lyttet spesielt godt til politikerne.

Min og styrets styrke i denne saken er en praktisk tilnærming gjennom den erfaringen vi alle har som eiendomsmeglere. Vi vet bedre enn noen av de andre hva som er viktig for boligkundene, og vi vet hvor svakhetene i dagens system oftest skaper problemer.

Forslaget til ny avhendingslov har 5 alvorlige svakheter.

  1. Først må vi presisere viktigheten av rekkefølge. Det er avgjørende for en vellykket innføring av nytt lovverk at bygningskyndige og rapportene de utformer, møter informasjonsbehovet den nye loven legger opp til. Det vil si et svært høyt detaljnivå. Det fordrer høyere formell kompetanse og rapporter som vektlegger risikoområdene i boligene. I det videre arbeidet med nye forskrifter for takstmenn og tilstandsrapporter, blir det viktig å finne riktig balanse mellom hensiktsmessig omfang og fornuftige kostnader. Forlaget vårt: Ny avhendingslov kan ikke tre i kraft før de byggningskyndige har fått formelle kompetansekrav og hensiktsmessige rapporter med god nok kvalitet foreligger.
  2. Arealavvik er ikke praktisk mulig å unngå. Det hjelper ikke med moderne verktøy når mye av boligmassen har skjeve vegger, buer, karnapper og mangler riktige tegninger. Slik det er beskrevet i proposisjonen vil til og med avrundingsreglene kunne gi grunnlag for reklamasjon. Forslaget vårt: For å unngå unødvendig mange reklamasjoner på mindre avvik må det innføres en avviks toleranse på 3 prosent.
  3. Areal må beregnes utfra BRA. Andre målebegrep inneholder skjønnsmessige vurderinger basert på rommets bruk. Ved så strenge måleregler som er foreslått må man unngå skjønnsmessige vurderinger.
  4. Egenandelen er satt for lavt. Forslaget vil slik vi ser det garantert føre til flere konflikter. Mange flere konflikter om hva som utgjør en mangel, også på små avvik i standard. Vi foreslår å sette egenandelen til 1%. Vi tror dette vil oppleves som en mer rettferdig fordeling av risiko mellom partene. Egenandelen vil da også stå i forhold til verdiene som avhendes mellom partene.
  5. Vi foreslår at egenandelen må være ufravikelig i forbrukerforhold. Det vil bli en uholdbar situasjon om alle bud kommer med forbehold om forskjellige størrelser på egenandelen. Mange selgere vil nok også ønsket å legge inn en høy egenandel for kjøper, noe som ville kunne motvirke motivasjonen til å gi bedre informasjon om boligen.

I tillegg er det mange andre praktiske og juridiske utfordringer som styret har adressert gjennom et  5 siders skriv som er overlevert komiteen på Stortinget. I tillegg har Carl og jeg vært i mange møter med politikere på Stortinget for å sikre at de har riktig forståelse av hvordan Prop. 44L vil virke i praksis.

I skrivende stund ligger saken til behandling. Vi har stilt oss til disposisjon for komiteen, og vil gi innspill løpende i det videre arbeidet frem mot endelig lov.

På vegne av meg selv og styret kan jeg med hånden på hjertet si at vi har gjort vårt beste, for eiendomsmeglerne og trygg bolighandel.

Les også:

Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

Innlegg: Risikoen i bolighandelen

Del artikkel