Kurt F. Buck (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

Innlegg: Risikoen i bolighandelen

Som sikkert de fleste har fått med seg er nå avhendingsloven under revisjon. Justisdepartementet ved Tor Mikkel Wara har satt ordentlig fart på saken. Dette skjer mye takket være påtrykk og konstruktive innspill fra NEF og våre samarbeidspartnere Huseiernes Landsforbund, Norsk Takst og Forbrukerrådet.

Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund (innlegget er også lederartikkel i Eiendomsmegleren nr. 4 2018)

Målet vårt har vært å få redusert risikoen i bolighandelen til gunst for kundene våre. Lavere risiko, høyere tillit og bedre omdømme henger tett sammen. Som dere vet er det svært sjelden reklamasjoner skyldes feil eiendomsmegleren gjør. De aller fleste reklamasjoner knytter seg til mangelsforhold ved eiendommens tekniske eller juridiske tilstand.

Vår felles løsning gir takstbransjen kompetansekrav og selvstendig ansvar for feil i kombinasjon med langt mer presise rapporter. Dette gir berettiget håp om at forbrukerne får rapporter, som skaper bedre samsvar mellom forventninger og faktisk tilstand. Dette vil redusere risikoen i bolighandelen og det er knallbra.

Resten av lovarbeidet handler i grove trekk om en omfordeling av risikoen mellom profesjonsutøverne, forsikringsselskapene og forbrukerne. Dette er mer komplisert.

Som lovgiver er det lett å tenke at det hadde vært hyggelig om alle kunne kjøpe bolig helt uten økonomisk risiko. Fort glemt er det faktum at de som selger bolig også er vanlige folk. Lavere risiko for boligkjøpere vil stort sett bety høyere risiko for selgere. Den såkalte bagatellgrensen er et godt eksempel på juridisk tankegang som kan vise seg å være vanskelig å gjennomføre i praksis. Boliger flest er gamle og de står ute i all slags vær. Det vil alltid være en risiko, hvis kostnaden ved rapporter skal stå i forhold til hva de klarer å avdekke. Ved å fjerne «As is»- klausulen og erstatte denne med en bagatellgrense, flytter man effektivt mye av risikoen for det vi har referert til som «mindre vesentlige skjulte feil og mangler» over på selgeren. Samtidig tenker man at denne økte risikoen på selger bør bæres av forsikringsselskaper. Jeg er usikker på om et slikt risikoområde vil være et interessant forretningsområde for forsikringsselskapene. Det vil trolig være høy risiko både økonomisk og i forhold til omdømme. Politiske ambisjoner i møte med livets realiteter gir ikke sjeldent utilsiktede konsekvenser.

Her har NEF og våre medlemmer en ekstremt viktig oppgave i det videre lovarbeidet. Mye kan se bra ut på tegnebrettet, men vi vet hvordan det vil funger i praksis. Teoretisk tilnærming uten konsekvensutredning og innspill fra de som kan dette (MNEF), vil trolig ikke løse noe. Da ender man fort opp med kun å flytte rundt på risikoen, og i verste fall får vi et vesentlig høyere konfliktnivå knyttet til små feil.

Vi som har hatt noen tusen visninger og daglig har mellommannsrollen i eiendomshandelen har viktig kunnskap. Styret trenger mer enn noen gang denne kunnskapen deres. Det som skjer nå vil prege bransjen i mange tiår fremover. Nå må dere være våkne og hjelpe oss å få et mest mulig hensiktsmessig resultat ut av dette lovarbeidet.

I oktober samler styret alle lederne for NEFs lokalforeninger til konferanse. Ta kontakt med lederne eller meg før det og gi dem innspill om hva vi bør mene om ny avhendingslov.

Del artikkel