nefung_2019-29

– Omstilling og tilpasning er nøkkelord

Disse koronatider oppleves som utfordrende for mange i eiendomsmeglingsbransjen, spesielt for de som er ferskest i yrket, men det er også lyspunkter. Leder i NEF Ung Anders Kløving forteller blant annet at de har fått flere nye medlemmer den siste tiden.

Her er hans betraktninger rundt situasjonen for de unge i bransjen.

De unge i bransjen har gode holdninger til den utfordrende tiden bransjen befinner seg i. Våre medlemmer rapporterer om at all kundekontakt som er mulig å gjøre digitalt, gjøres nå via telefon/ videomøter. Dette gjelder både oppfølging av kunder og interessenter. I tillegg oppleves dette som et yrke, hvor man fint kan jobbe hjemmefra – noe som også er et godt hygienetiltak.

Omstilling og tilpasning er nøkkelord i dagens situasjon, og NEF Ungs medlemmer har vært godt rustet til å håndtere dette på en god måte. Flere av våre medlemmer forteller nå at de har sluttet med fysiske prospekter og visningsskilt.

Prospektet er tilgjengelig på nett, og kunden finner frem til boligen uten skilt. Visning gjennomføres individuelt (privatvisning), slik interessenter oppfordres til å booke tid innenfor et angitt tidsintervall i annonsen. Bransjen har satt i gang en rekke gode tiltak for å minimere smitterisiko, samtidig som kvaliteten opprettholdes.

Mange nye medlemmer

Vi har fått mange nye innmeldinger etter koronautbruddet. NEF oppleves som bransjens samlingsplass, både i normale – og særlig i utfordrende tider. NEF Ungs holdning til nye retningslinjer og hygienetiltak har hele tiden vært at dette er en del av en fellesdugnad vi alle står i.

For å bidra til fellesskapet og sørge for at eiendomsmeglerbransjen i Norge er robust, er det viktigere enn noen gang å melde seg inn i NEF. Dette er bransjens viktigste talerør utad, og foreningen som ivaretar dine interesser.

Parallelt med det utfordrende koronautbruddet, er det også nå eiendomsmeglingsloven skal revideres. Det skjer ufattelig mye i boligmarkedet, og nå er eiendomsmeglers rolle viktigere enn noen gang. Vi opplever at deltakelsen i et fellesskap er den viktigste grunnen til du må melde deg inn i forbundet. Vi trenger dine innspill!

Med vennlig hilsen Anders Kløvning, leder NEF Ung.Del artikkel