Eiendomsmegler

Eiendomsmeglerfullmektiger og praksistid – hva hvis du blir permittert?

Etter eiendomsmeglingsloven § 4-2 må en eiendomsmeglerfullmektig blant annet ha minst to års praktisk erfaring etter bestått eksamen før han eller hun kan søke om eiendomsmeglerbrev.

Hva skjer med praksistiden hvis du blir helt eller delvis permittert?

Hvis du blir permittert 100% vil praksistiden stoppe opp i perioden du er permittert, og starte igjen når du er tilbake i jobb som eiendomsmeglerfullmektig.  

Eksempel:
Hvis du har jobbet som fullmektig og egentlig skulle vært ferdig med fullmektigperioden 1. juli, men blir permittert fra 1. april, vil dette medføre at praksisperioden må forlenges tilsvarende permitteringstiden. Blir du permittert i 2 måneder, må du således jobbe som fullmektig i to «ekstra» måneder før praksiskravet er oppfylt, slik at du først kan søke om eiendomsmeglerbrev 1. september.

Dersom du blir delvis permittert må du legge sammen praksistiden på samme måte som man må gjøre når man jobber deltid.

Hvis du jobber som fullmektig, men blir permittert 50 % i to måneder, kan du legge sammen de to månedene du har jobbet 50 % slik at dette til sammen teller som 1 måned.

Eksempel:

Hvis du har jobbet som fullmektig og egentlig skulle vært ferdig med fullmektigperioden 1. juli, men blir permittert 50 % fra 23. mars til 23. mai, vil kravet til praksis være oppfylt 1. august. (Praksistiden blir forlenget med 1 måned siden du har vært permittert 50% i 2 måneder) Er du permittert til 25. mai, vil kravet til praksis være oppfylt 2. august. (de to dagene med ekstra permittering 50 % fører til at praksistiden først er oppfylt en dag senere).

Del artikkel