Om gyldigheten av permittering av eiendomsmeglere

Om en permittering er gyldig avhenger av en rekke vilkår. Det må foreligge saklig grunn for å permittere en arbeidstaker og prosessen fram mot permittering må følge visse formkrav.

Kravene til en gyldig permittering, saksbehandlingsregler, mv. er ikke lovfestet, men følger i stor grad de vilkår og prosedyreregler som følger av kapittel 7 i Hovedavtalen mellom LO og NHO. I tillegg har man lov om permitteringslønn, som regulerer retten til permitteringslønn/dagpenger.

Oppdragsmengde – permitteringsprosent

Dersom man blir delvis permittert samtidig som man har en relativt stor oppdragsmengde, kan det innebære at permitteringen ikke er gyldig. Er oppdragsmengden så stor at man må jobbe utover det permitteringsprosenten forutsetter, må arbeidstaker ta dette opp med arbeidsgiver.

Arbeidsgiver har da har et ansvar for å endre prosenten eller oppheve permitteringen, avhengig av den faktiske situasjonen. Arbeidstakeren må selv oppgi til NAV hvor mye man jobber i perioden (som ved delvis sykemelding), og har således et selvstendig ansvar for ikke å jobbe utover det permitteringsprosenten forutsetter.

Kan få konsekvenser

En permittering er i utgangpunktet en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men dersom et eiendomsmeglingsforetak velger å permittere ansatte, uten at det foreligger et tilstrekkelig grunnlag for permitteringen, vil dette kunne få rettslige konsekvenser for eiendomsmeglingsforetaket. Dersom en eiendomsmegler som er permittert gir uriktige opplysninger til NAV vil dette kunne få rettslige konsekvenser for eiendomsmegleren.

Les også: Eiendomsmeglerfullmektiger og praksistid hva hvis du blir permittert

Les også: Permittering av fagansvarlig/

Les også: Permittering særlig om eiendomsmegleres stilling

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no