innsikt_kikkert

Meglerinnsikt: Færre oppdrag inn, men fortsatt aktivitet

Den siste utgaven av undersøkelsen Meglerinnsikt viser at koronaepidemien i høy grad påvirker bolighandelen. Utslagene fra forrige undersøkelsen er ikke så store, men effekten er sterkest i forhold til salg og tilgangen på ny oppdrag.

Vi har sammenstilt svar per 31. mars med svar per 24. mars. Det er drøyt 300 eiendomsmegler som har svart, tilsvarende tidligere undersøkelse. De har blitt bedt om svare med tanke på deres erfaringer med konsekvensene koronapandemien har hatt på bolighandelen siste uke.

Vi har analysert svarene og oppsummert fortløpende under de enkelte spørsmålene/kakediagrammene med korte kommentarer fra adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. (se under)

 • Krisen påvirker i høy grad markedet, men markedet fungerer fortsatt bra gitt omstendighetene
 • Aktivitetsnivået holder seg oppe de fleste steder, selv om det er lavere enn før krisen. I Nordland oppleves aktivitetsnivået som tilnærmet uendret etter krisen.
 • Mange meglere bruker svært mye mer tid på individuelle visninger, i stedet for fellesvisninger.
 • Bildet har ikke endret seg vesentlig siste uke. Usikkerheten er fortsatt stor, og mange meglere opplever at selgere er nølende og avventer å legge ut boligen for salg.
 • Det kommer færre nye oppdrag inn, og meglerne må jobbe mer med eksisterende oppdrag.
 • Det holdes imidlertid stadig mange visninger. Mange selgere vil teste markedet, og noen selgere foretrekker heller å selge i et marked som fungerer enn å vente på bedre tider.
 • Det er regionale variasjoner. Fra Nordland meldes det om indre endring enn i landet for øvrig.
 • Interessen for å kjøpe bolig er naturligvis påvirket av at flere hundre tusen nordmenn er permittert. Samtidig oppleves interessen som ganske stabil den siste uken.
 • Trafikken på boligannonsene på finn.no er fortsatt høy, og det er stadig mange som har behov for å bytte bolig.
 • Blant de som har vært på boligjakt lenge finner du de som ser en mulighet i dagens marked, mens andre trekker seg av økonomiske årsaker eller avventer på grunn av den usikkerheten som følger med krisen.
 • Visningsvolumene holder seg oppe. Så lenge markedet funger relativt godt, er det færre selgere som trekker boligen sin fra markedet.
 • Selv om det kommer færre nye boliger inn i markedet, opprettholdes utbudet på et relativt bra nivå siden salgtakten er lavere enn før krisen.
 • Kredittmarkedet fungerer godt. Bankenes utlånspraksis påvirkes, men det har vært lite endringer den siste uken.
 • Inntrykket er at bankene bruker mye ressurser på hjelpe eksisterende kunder over kneika når de har som har mistet det normale inntektsgrunnlaget sitt.
 • Bankene krever i noe større grad at boligeier selger før han kjøper ny bolig, men det er moderate endringer siste uken.
 • Eiendomsmeglingsbransjen er berørt av permitteringer. Dette henger naturlig sammen med færre oppdrag og færre salg enn i normalsituasjonen.
 • Det er kommet noen flere permitterte siste uke. Noen selskaper har ennå ikke permittert ansatte, og blant dem som har permittert er det gjennomgående delvis permittering. I Nordland meldes det ikke om permittering blant meglere.

Del artikkel