• Fagartikkel
finanstilsynet

Permittering av fagansvarlig

Finanstilsynet har kommet med vurderinger om hva som skjer hvis et foretak må permittere fagansvarlig.

Finanstilsynet svarer:

Covid-19 og de iverksatte smittevernstiltak påvirker boligmarkedet og eiendomsmeglingsbransjen, og det er nærliggende å tro at det vil skje permitteringer i bransjen. Delvis permittering av fagansvarlige vil kunne bli aktuelt. Hva som utgjør forsvarlig fagansvar, avhenger blant annet av fagansvarligs erfaring og kvalifikasjoner, foretakets størrelse, antall omsetninger, de ansattes erfaring mv. Det er foretakets styre som har ansvar for å vurdere om fagansvaret i foretaket er forsvarlig.

Dersom dagens situasjon medfører vesentlig redusert aktivitet i foretaket, meglere blir permittert, og hvis foretakets styre finner det forsvarlig å redusere fagansvarlig sin stilling i en midlertidig periode, har ikke Finanstilsynet innvendinger til dette. Dette gjelder permittering av fagansvarlig opptil 80 prosent, slik at fagansvarlig minimum står i en 20 prosents stilling.

Melding om delvis permittering av fagansvarlig skal ikke meldes Finanstilsynet. Hvis foretaket vurderer delt fagansvar, må det søkes til Finanstilsynet om dette på vanlig måte.

Del artikkel: