Kurt F. Buck ble valgt som nye styreleder på landsmøtet i Tromsø.

Muligheten til å påvirke

Jeg har i tre år vært så heldig å få vært styreleder i NEF, men det betyr ikke at det er jeg som bestemmer alt. Jeg har med meg et fantastisk styre med topp engasjerte, dyktige eiendomsmeglere fra hele landet. 

Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund (innlegget er basert på talen på NEFs Vårkonferanse i Molde)

Det er altså disse som spiller en særdeles viktig rolle med å forme fremtiden til denne bransjen. Jeg kan forsikre om at alle medlemmene i NEF-styret tar jobben seriøst, og jeg vil påstå at fremtiden deres således i trygge hender.

Det er utrolig mye forskjellig disse må sette seg inn i som styremedlemmer i NEF. Forbundets drift og økonomi, forbundets langsiktige strategier, hvitvaskingsloven, GDPR, kredittpolitikk, statlig og kommunal boligpolitikk, eiendomsteknologi, allslags jus tilbehørslister, insekters utbredelse osv.

Styret jobber mye med de aktuelle sakene, og vi har ofte lange drøftelser før vi konkluderer.

Vi prøver alltid å opptre ansvarlig, langsiktig og etterrettelig. Samtidig må vi prøve å se fremover. Vi må alltid prøve å se de langsiktige effektene av vedtakene vi fatter.

Den siste tiden har det meste handlet om den nye avhendingsloven. Som dere vet ble den vedtatt i Stortinget 16. mai, og markerte et punktum i en sak som har pågått i over tre år.

NEF valgte etter grundige vurderinger en løsningsorientert tilnærming, utfra det politiske landskapet og de føringene som var gitt. Vi prøvde å påvirke de punktene i loven vi syntes var viktigst å få gjort noe med, og som det var realistisk å få endret.

  • Arealavvik
  • Utmåling av erstatning ved arealavvik
  • Rekkefølgen for innføring av ny lov kontra forskrifter for takstmenn og tilstandsrapporter
  • Størrelsen på kjøpers egenandel ved påvist mangel. 

Gi og ta

I de fleste politiske prosesser vil det være slik at man ikke kan få alt som man vil. Det er snakk om kompromisser, og løsninger som vil bra for noen og mindre bra for andre.

Med trygg bolighandel som hovedfokus, mener vi at vi i den nye loven fikk gjennomslag for et fornuftig slingringsmonn for arealavvik. Dette var svært viktig! Vi fikk også gjennomslag for hvordan erstatning ved arealavvik skal utmåles, og vi fikk gjennomslag for rekkefølgen og de forutsetningene som må være på plass før loven kan tre i kraft.

Vi dessverre ikke gjennomslag for størrelsen på egenandelen. Der foreslo vi en prosent, men den ble som kjent stående på kr. 10 000 kroner.

På dette punktet var det stort sprik i høringsinstansenes innspill. Da måtte politikerne tenke selv, og da ble det som vanlig en løsning som nesten ingen ville ha.

At vi ikke fikk gjennomslag på dette punktet på vegne av boligkundene, skaper et aldri så lite paradoks. For, med en lav egenandelsgrense blir risikoen for reklamasjoner høyere, og eiendomsmeglerens unike kompetanse blir enda viktigere enn før. Så at vi «tapte» her kan paradoksalt nok, faktisk være bra for bransjen.

Jeg tror generelt den nye loven vil være bra for eiendomsmeglerne. Den legger større ansvar på de profesjonelle rådgiverne i bolighandelen. Nå skal vi jobbe med de viktige forskriftene til loven som skal regulere kompetansekrav til bygningskyndige og innhold i nye tilstandsrapporter.

Her mener vi det er av avgjørende betydning at bransjen vår står samlet om en konstruktiv løsning som hensyn tar boligkundene, og som bidrar til å forebygge risikoen for konflikter i bolighandelen.

Vi har derfor tatt initiativ til et møte med Eiendom Norge for å diskutere grunnlaget for et enda tettere samarbeid om dette i bransjen.

Skjer mye fremover

Ikke før vi er ferdig med en tung lovprosess, vil det trolig komme opp en ny og viktig en for oss eiendomsmegleren. Eiendomsmeglingsloven har i sin nåværende form fått virke i over ti år, og er klar for revisjon. Her skal NEF være på ballen og bidra til gode løsninger for våre medlemmer, bransjen og forbrukerne.

I dette arbeidet vil det også være god anledning for NEF-medlemmene å påvirke utfallet av dette lovrevisjonen. Dette gjøres i første omgang gjennom arbeid i lokalforeningen, som igjen tar dette videre til NEF-styret.

Jeg vil også minne om at det at det kun er ett år til neste landsmøte i Kristiansand! Så for dere som synes det kunne være spennende å være med å forme bransjens fremtid, og mener dere har noe å bidra med, er det bare å meld dere til tjeneste! Ta kontakt med lokalforeningslederen deres og spill inn kandidater til det nye styre. Og det er lov å nominere seg selv. Det er sosialt, givende, lærerikt og en aldri en så liten ære å få sitte i NEF styret! Jeg er i hvert fall veldig stolt av å få lov til å tjene dere.

Les Eiendomsmegleren elektronisk her.

Del artikkel