Lave renter i lang tid framover

Norges Banks besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 0 prosent, og selv om de signaliserer en noe raskere renteoppgang en tidligere uttalt, kan norske husholdninger belage seg på lave renter i lang tid framover.
Carl O. Geving Foto: Joakim Karlsen

Boligmarkedet har vært sterkt preget av renteeffekten i 2020. Omsetningstakten er rekordhøy og prisveksten er sterkere enn på mange år. På landsbasis kan vi forvente en noe bedre markedsbalanse i 2021 ettersom mye av renteeffekten er tatt ut i 2020. Unntaket er Oslo hvor renten vil ha sterkere gjennomslag på grunn av underskudd på boliger ved inngangen til 2021. Oslos utfordringer må løses gjennom en storsatsning på boligutvikling, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Lave renter vil også påvirke boligmarkedet i årene som kommer.

Stabile rentenivåer er det beste for boligmarkedet og gir forutsigbarhet for husholdningene. Det lave rentenivået er for tiden en forutsetning for et velfungerende boligmarked med de positive effekter det har i norsk økonomi. Husholdningene kan forvente lave rentenivåer i lang tid selv om sentralbanken signaliserer mulighet for en noe tidligere renteheving. Vi tror det vil ta tid før norsk økonomi tillater høyere renter, og rentenivåene vil uansett forbli lave i overskuelig framtid, sier Carl O. Geving videre.

Les også: Norges bank holder renten uendret (E24)

Spår at det blir enda vanskeligere å komme inn på boligmarkedet her (TV2)

I ro til forholdene i økonomien normaliseres

I sin begrunnelse for å holde styringsrenten uendret, skriver Norges Bank i en pressemelding at: «Lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå. På den annen side har boligprisene steget markert siden i vår. En lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp.

– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prognosen for styringsrenten innebærer en rente på dagens nivå i over ett år fremover. Fra første halvår 2022 øker renten gradvis etter hvert som aktiviteten nærmer seg et mer normalt nivå. Prognosen innebærer en noe raskere renteoppgang enn anslått i forrige pengepolitiske rapport.»

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no