Innstramminger av boliglånsforskriften kan føre til ubalanser

Finanstilsynet foreslå i sine anbefalinger til Finansdepartementet vesentlige innstramminger i boliglånsforskriften. Dette mener Norges Eiendomsmeglerforbund er en dårlig ide som kan få store konsekvenser for boligmarkedet.

– NEF mener at boliglånsforskriften bør videreføres uten større endringer. Finanstilsynets forslag om betydelige innstramminger i blant annet fleksibilitetskvoten vil kunne slå beina under sårbare regionale markeder, og forslaget har potensial til å skape nye ubalanser i et boligmarked som for tiden er velfungerende med god balanse og moderat prisutvikling, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Behov for innstramminger

Etter Finanstilsynets vurdering er det behov for ytterligere tiltak for å dempe oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger, og de foreslår derfor at kravene i boliglånsforskriften strammes inn. En slik innstramming kan etter Finanstilsynets vurdering best oppnås ved å redusere fleksibilitetskvoten og stramme inn på kravet til maksimal gjeldsgrad.

Finanstilsynet foreslår følgende innstramminger:

  • Finanstilsynet foreslår at grensen for maksimal gjeldsgrad reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.
  • Finanstilsynet foreslår at fleksibilitetskvoten reduseres til 5 prosent.
  • Finanstilsynet foreslår å oppheve den geografiske differensieringen av fleksibilitetskvoten og maksimal belåningsgrad for sekundærboliger.

– Det er ikke klokt å oppheve osloreglene, slik Finanstilsynet foreslår. NEF mener at innretningen på dagens boliglånsforskrift har positiv effekt på markedet og virker dempende på gjelds- og prisveksten. Det er færre som får høye lån, men samtidig har flere fått muligheten til å kjøpe sin første bolig i et mer moderat marked. I Oslo favoriserer boliglånsforskriften boligkjøp for boformål foran sekundærbolig. NEF foreslo strengere osloregler, fordi det var nødvendig for å bremse den ukontrollerte gjelds- og prisveksten i 2016, samtidig som man skjermet svakere regionale markeder som bl.a. Stavanger mot unødvendig sterke innstramminger. I dag er oslomarkedet mer balansert enn på lenge, men årsveksten på 3,8% er sterkere enn landsgjennomsnittet og tilsier en videreføring av osloreglene, sier Carl O. Geving.

– NEF vil samtidig fastholde vårt forslag om å lempe på egenkapitalkravet ved fastrentelån for unge som har høy betjeningsevne, fordi en slik løsning vil gi god sikkerhet for både låntaker og långiver. Dette kan være særlig aktuelt i en tid hvor de lange rentene er lave, avslutter NEF-direktøren

Les mer om Finanstilsynets vurderinger her.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no