Kurt Buck på Høstkonferansen

Innlegg: NEF leder vei

Denne høsten har vist oss at NEFs rolle er svært viktig.

Av: Kurt F. Buck, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund (innlegget sto også på trykk i Eiendomsmegleren nr. 6 2017)

Media har tegnet et bilde av bransjen som selvfølgelig ikke er representativt. Mye av oppmerksomheten baserer seg på enkeltstående saker fra Oslomarkedet.
I tillegg er det aktører som hiver seg på og forsøker å score billige poeng på bransjens bekostning. Vi liker det ikke, det er ikke rettferdig eller representativt, men det viser med tydelighet hvor sårbart omdømme vårt er. Derfor kan det være lurt å prøve å være føre var, og selv rydde opp i risikoområder i bransjen.

Oppfylle målplanen

Styret jobber godt med å oppfylle målplanen til NEF som ble vedtatt på Landsmøte i Tromsø. Det er ikke sikkert det alltid synes så godt. Positive nyheter og fremskritt får sjelden særlig oppmerksomhet i media.

Så hva har vi fått til så langt?

• Eiendomsmeglerstudiet får nå endelig praksisdel! Dette har vi jobbet for lenge. Ordningen som nå innføres vil som gjøre studentene bedre rustet til å møte arbeidslivet. Praksis tror vi vil gjøre det lettere for studentene å forstå teorien. Samtidig får foretakene mulighet til å bli bedre kjent med potensielle fremtidige eiendomsmeglere.

• Risikoen ved samlokalisering og taushetsplikt har vi i møter med Finanstilsynet hatt tydelig fokus på. Vi er svært fornøyd med at tilsynet har tatt denne problemstillingen på alvor og utformet et eget rundskriv basert på våre samtaler. Vi får nå et tydeligere skille mellom bank og megler. Det er mulig dere vil oppleve noen praktiske utfordringer når foretakene nå må innrette seg etter rundskrivet, men jeg er sikker på at vi med rundskrivet styrker vår integritet og uavhengighet. Jeg mener det var helt avgjørende for bransjens fremtidige troverdighet, at vi selv tok initiativ til å rydde opp i utfordringen med brudd på taushetsplikt.

• Fullmektiges vilkår – skikkelig opplæring og anstendige lønnsbetingelser – det skulle vel egentlig bare mangle? I hvilke annen bransje ville samfunnet akseptert lignende arbeidsavtaler for lærlingene. Her har NEF fått politisk gjennomslag i en sak, hvor foretakene og kanskje Eiendom Norge vil viske om at vi nærmer oss å bli en fagforening. Da har de ikke skjønt våre motiver. Vi driver ikke lønnskamp. Vi har argumentert for anstendige vilkår fordi det motsatte innebærer en åpenbar risiko. Desperate mennesker gjør oftere uheldige handlinger, så enkelt er det. Det er få saker hvor vi har fått så mange positive tilbakemeldinger, og det er veldig hyggelig. Når alt kommer til alt vil vel alle jobbe i en bransje med ryddige forhold. Foretakene må bære den økonomiske risikoen ved å ansette. Det skal ikke ligge en utilbørlig byrde på den som er nyutdannet. De skal ha fokus på å lære faget.

Når gjennom

Dette er noen av eksemplene på at NEF når gjennom og rent faktisk endrer bransjen til det bedre. Politisk er vi langsiktige og etterrettelige.Vi er ikke den som hele tiden klager for sin syke mor. Da blir man ikke tatt seriøst.

• Vi skal ha helhetlig finanspolitikk som sikrer et langsiktig stabilt boligmarked
• Vi skal ha helhetlig boligpolitikk som sikrer flest mulig sjansen til å eie egen bolig
• Vi skal forbrukerpolitikk som setter kundens interesser først, og sikrer trygg bolighandel gjennom verdens beste eiendomsmeglere.

Vi har et velfungerende boligmarked hvor det omsettes godt med boliger. 98% av alle eiendommer omsettes gjennom eiendomsmeglere. Det er ikke tilfeldig at det er slik! Norges Eiendomsmeglerforbund og våre medlemmer jobber hver dag for trygg og effektiv bolighandel. Vi opplever at dette arbeidet får stadig høyere respektert i det politiske Norge.

God jul og godt nytt år!

Del artikkel