Kurt Buck på Høstkonferansen

«Homeownership»

Boligeierskap på norsk, men det høres bedre ut på engelsk. Er dette noe NEF burde ha høyere på agendaen? Vi har alltid vært opptatt av dette, men vi har kanskje ikke hatt noen klar politisk agenda for hva vi ønsker å oppnå? Jeg og andre har skrevet flere artikler om boliger for unge og bekymringer for at terskelen inn i markedet skal bli for høy.

Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norges EiendomsmeglerforbundInnlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2018

Nylig leste jeg et intervju med Daniel K. Siraj i OBOS, hvor han løfter frem utbyggernes og politikernes ansvar for et inkluderende boligmarked. Fokus på en helhetlig boligpolitikk for bevaring og videreføring av den norske modellen er viktigere enn på lenge. Høye priser i forhold til lønnsnivå og tiltakende gjeldsvekst er bekymringsfullt.

Fokus på boligeierskap er rett og slett blitt viktigere for å bevare den norske samfunnsmodellen. De fleste er enige om at eierskap til egen bolig bidrar til et samfunn med mindre sosiale og økonomiske forskjeller. Det bidrar til bedre bomiljø og tryggere oppvekstvilkår. Det bidrar med velstand og økonomisk trygghet (i hvert fall så langt). Økonomer vil ofte vise til at det investeres for mye i eiendom og for lite i annen virksomhet i Norge. Isolert sett er det kanskje belegg for slike påstander, men vis meg den investering som har gitt folket høyere økonomisk avkastning i forhold til faktisk risiko. Det vil være dumt av det norske folk å ikke investere i bolig.

Hvorfor engasjer seg

Hvorfor skal så eiendomsmeglerne i Norge gå på barrikadene for homeownership? Det åpenbare svaret er; fordi det er dette vi kan. Vi kan eiendom og vi ser de positive effektene av et inkluderende boligmarked hver dag. Samtidig ser vi også effekten av hvordan forskjellige skatter og avgifter rammer markedet, og hvilke utslag det gir for familier og enslige. Med all den kunnskapen vi besitter har vi kanskje et samfunnsansvar? Kanskje vi har et ansvar utover å besørge trygg bolighandel.

Det å sørge for at flest mulig har muligheten til å eie sin egen bolig fordrer at vi tar et utvidet ansvar. Da må vi involvere oss i alt som berører homeownership. Boligbeskatning, avgiftsnivå, kostnadsnivå på bygg og tomter. I tillegg kommer mange problemområder som byggekvalitet, energi, infrastruktur osv.

Er det viktig for medlemmene våre? Jeg bruker alltid dette som kontrollspørsmål. I denne saken avhenger det av hvilke perspektiv man har. Hvor stort skal vi tenke? Er du villig til å betale kontingent, for at vi skal jobbe for et inkluderende boligmarked?

Del artikkel