• Fagartikkel
NEF Juridisk 2018

Gjenbruk av bilder på nett – Sak fra RfE

 Saken ble behandlet av Reklamasjonsnemnda den 28. mai 2018. Megler ble klaget inn for reklamasjonsnemda av en privat selger som ikke hadde et oppdragsforhold til innklagede. Klager hadde oppdaget at bildene han tok i forbindelse med sin egen boligsalgsannonse ble gjenbrukt i en annonse publisert av innklagede som hadde en leilighet for salg i det samme prosjektet.

Av: Linda Klokk, advokat/juridisk rådgiver NEFs juridiske avdeling. Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2018

Klageren hadde ikke blitt kontaktet av innklagede for å få tillatelse til å gjenbruke bildene. Klageren opplyste også at han har vært i en lignende situasjon tidligere, men da spurte den aktuelle megleren om lov. Etter klagerens mening hadde innklagede opptrådt i strid med god meglerskikk og han krevde 15.000,- i erstatning. Megler på sin side bestred kravet og hevdet at bildene var hentet fra utbygger og ikke fra klagers annonse. Saken sier ikke noe mer om hvordan megleren faktisk hadde fått tilgang på bildene ut over det som følger under.

Reklamasjonsnemda kom til at det var dokumentert at det var klagerens egne bilder og at han ikke hadde ikke gitt noe samtykke til megleren om å bruke disse i markedsføringen av andre leiligheter. Det følger av åndsverkloven § 43 a at den som har laget et fotografisk bilde, har enerett til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Klagen delvis førte frem, meglerens bruk av bildene var i strid med åndsverkloven og god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Det ble ikke påvist noe økonomisk tap og klager ble ikke tilkjent erstatning.

Tips fra juridisk avdeling:

Sørg for at du får samtykke til å bruke bilder fra den som sitter med opphavsretten til bildene du ønsker å bruke. Dette gjelder både bilder du får fra en fotograf, fra selger eller finner andre steder. Er du i tvil om hvem som sitter med opphavsretten må du få dette klarlagt. Du er som megler ansvarlig for å forsikre deg om at du har tillatelse til den aktuelle bruken av bildene. Hvem som har opphavsretten til bilder kan du også lese mer om i innlegget lenger foran i bladet.

Del artikkel: