Finansminister Siv Jensen (Foto: Rune Kongsro)

Danner et nasjonalt fagmiljø innen boligforskning

Regjeringen vil styrke forskningen på boligmarkedet og har gitt OsloMet, Samfunnsøkonomisk analyse og Eiendomsverdi i oppdrag å etablere et nytt senter for boligmarkedsforskning.

Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler OsloMet en kontrakt på 4,5 millioner kroner årlig i tre år, med mulighet for forlengelse inntil fem år.

Senteret skal styrke kunnskapen om boligmarkedet gjennom forskning, utdanning, nettverksbygging og formidling, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Selv om boligmarkedet har stor betydning for den enkelte og for økonomien i sin helhet, er det lite forskning på dette feltet. Ved å etablere et senter for boligmarkedsforskning, som skal ha frihet til å tenke nytt og langsiktig, legger vi til rette for at Norge i fremtiden har et solid fagmiljø innen bolig, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i pressemeldingen.

Gjennom etableringen av forskningssenteret ønsker OsloMet, samfunnsøkonomisk analyse og Eiendomsverdi å danne et nasjonalt fagmiljø innen boligforskning. I dette arbeidet vil de involvere ulike forskningsmiljøer og andre aktører med interesser i boligmarkedet. De involverte i det nye senteret har sterk kompetanse på boligmarkedet og bred forskningserfaring. OsloMet planlegger også å rekruttere flere studenter og forskere til senteret.

– Det er en stor dag for oss når vi nå får etablert dette senteret ved OsloMet. Utviklingen i boligmarkedet har stor betydning for velferdssamfunnet vårt. Vi trenger forskning for å forstå bedre hvordan offentlige reguleringer påvirker byggetakt og boligpriser, og hva som driver boligprisene i de ulike delene av landet. Vi er trygge på at det nye senteret vil gi oss bedre beslutningsgrunnlag for mer treffsikker politikk, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

 

Del artikkel