Hollingen: – Takk for tilliten!

Av: Randi Hollingen – styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2020. )

Omsider er landsmøtet vårt avholdt, nærmere fire måneder forsinket og i digital versjon. Vi ble alle snytt for den høytidelige rammen rundt landsmøtet, for vårlige Kristiansand i mai og for festlig bankett med gode bransjekollegaer fra hele landet. Dette er heldigvis noe vi får muligheten til å oppleve senere, og er i sum et lite offer i den krevende pandemitiden vi er inne i.

Det digitale landsmøtet med direkte streaming og delegatsamlinger i de ulike lokalforeningene fungerte bra det, under god ledelse av tidligere styreleder Øivind Tandberg.

Jeg takker for tilliten dere har gitt meg som ny styreleder for NEF, og jeg gleder meg til å sette det nye styret.  Styret dere har valgt består av både gamle og nye styremedlemmer fra Bodø, Trondheim, Molde, Kristiansand og Oslo, og varaene er fra Lillehammer og Bergen. God geografisk spredning altså, og erfaringsbakgrunnen er også svært variert blant styremedlemmene. Dette gir rom for gode meningsutvekslinger og grundige debatter før beslutninger fattes på vegne av medlemmene. Forbundet er avhengig av levende lokalforeninger, og vi skal jobbe for tett og god kontakt med dere som er tillitsvalgte lokalt. Jeg ønsker at dere bidrar med gode innspill og refleksjoner til det nye styret.

Jeg håper å kunne lede et NEF videre, som et forbund som har nærhet til medlemmene og som det skal være en selvfølge for alle eiendomsmeglere å være en del av. Vi har en viktig samfunnsoppgave å fylle gjennom vår rolle som mellommenn i bolighandelen og andre eiendomstransaksjoner. NEF har allerede en solid posisjon i det politiske landskapet, og er en viktig stemme i den boligpolitiske debatten. Denne posisjonen skal vi ikke gi fra oss. Det er et kontinuerlig arbeid for forbundet å sikre medlemmene forutsigbare og gode rammevilkår for å utøve yrket vårt.

Og vi skal også fortsette arbeidet med utviklingen av forbundet. Det er i de siste styreperiodene gjort et formidabelt arbeid med fornyelse og kostnadseffektivisering av NEF. Under landsmøtet ble det tatt et steg videre med rasjonalisering av administrative oppgaver, ved at NEF Servicekontor ble innlemmet i NEF. Vi skal bruke tid på å yte støtte til medlemmene, ikke til byråkrati. Et moderne og levedyktig eiendomsmeglerforbund er avgjørende for å være attraktive for både gamle og nye medlemmer, og ikke minst for de unge utøverne i bransjen.

Les hele Eiendomsmegleren nr. 4 her.

Kriser synliggjør hvor viktig samhold og allianser er. I den første måneden etter at landet stengte ned på grunn av koronapandemien, mangedoblet besøkene på hjemmesiden til NEF seg. Vi søkte informasjon og støtte der det var naturlig, nemlig hos eiendomsmeglerforbundet vårt. Til tross for stopp i salgene, permitterte eiendomsmeglere og hjemmekontor, klarte bransjen vår raskt å samle seg om felles håndtering av den nye situasjonen som kom kastet på oss. 

Gjennom hele koronatiden har NEF fulgt utviklingen nøye og vært en kilde til informasjon til både medlemmene og samfunnet for øvrig. Fellesskap og samhold er viktig for å håndtere kriser. Men det å stå sammen er også avgjørende for utviklingen og felles påvirkningskraft på egen bransje. Derfor trenger vi Norges Eiendomsmeglerforbund.

Jeg ser frem til å lede Norges Eiendomsmeglerforbunds arbeid de neste to årene. Vi må ta vare på forbundet, slik at forbundet kan ta vare på oss!

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no