Boligpriser febuar

Historiske salgstall i boligmarkedet 2020

I fjor ble det nesten solgt 100 000 bruktboliger, noe som er en ny rekord i antall omsetninger.

Boligåret 2020 startet ganske normalt og avsluttet knallsterkt med historiske salgstall og sterkere prisutvikling enn normalt over hele landet. Hovedforklaringen ligger i historisk lave renter og nordmenns ønske om å investere i eget hjem. Ettersom prisveksten har tiltatt utover høsten har forventninger om prisvekst blitt en prisdriver i seg selv, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Fersk statistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene i Norge i gjennomsnitt steg med 8,7 prosent i 2020. I desember var prisene uendret, men korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent.

Nesten 100 000

I 2020 ble det solgt 99 581 boliger i Norge, noe som er 6,7 prosent flere enn i 2019. I desember ble det solgt 3811 boliger i Norge, noe som er 22,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019.

Det tok i gjennomsnitt 60 dager å selge en bolig i desember 2020. Det er en økning fra 46 dager i november. Kortest salgstid hadde Oslo med 22 dager og lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 83 dager.

Carl O. Geving (Foto: Jonas Karlsen)

Framover forventer vi en stemning preget av optimisme med utsikter til normalisering av samfunnet som slår ut i en relativt sterk start på boligåret 2021. Med erfaringene fra 2020 vil mange tenke at prisutviklingen skal fortsette med samme styrke gjennom 2021, men da glemmer man at etterspørselen i 2020 var preget av en ekstraordinær renteeffekt og midlertidig lemping på boliglånskravene. Ingenting vokser inn i himmelen. I løpet av våren forventer vi en noe bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud og dermed avtakende prisvekst i store deler av landet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Oslo og Bodø sterkest

Sterkest utvikling i 2020 hadde Oslo og Bodø m/Fauske med en oppgang på henholdsvis 12 og 11,1 prosent. Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen i 2020 med en oppgang på 5,2 prosent.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember hadde Oslo med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en nedgang på 0,1 prosent.

I Oslo vil imidlertid renteeffekten være sterkere og mer langvarig fordi lav boligbygging fører til tilbudsunderskudd og mer konkurranse mellom kjøperne. Derfor forventer vi en sterkere prisvekst gjennom året enn normalt i hovedstaden, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Del artikkel