– Frykter en sterkere korreksjon enn nødvendig

Norges Bank satte som ventet opp styringsrenten til til 2,25 prosent. Det frykter Norges Eiendomsmeglerforbund kan bidra til sterkere korreksjon i boligmarkedet enn nødvendig.

Slik Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet, nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i november.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache (Foto: Norges Bank)

– Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

I pressemeldingen heter det videre at, «det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn normalt. Hvis det ser ut til at inflasjonen holder seg høy lenger enn vi nå anslår, kan det bli behov for en høyere rente. Hvis inflasjonen og aktiviteten avtar raskere enn vi ser for oss, kan behovet for renteøkninger bli mindre».

Bekymret

Norges Eiendomsmeglerforbund er bekymret for hvilke konsekvenser Norges Banks rentepolitikk vil få på boligmarkedet.

Vi er alvorlig bekymret for konsekvensene av Norges Banks aggressive pengepolitikk hvor alt handler om å bringe inflasjonen raskt ned. Dersom renten heves for raskt og for mye kan arbeidsledigheten bli så høy og kjøpekraften så svekket at det utløser en boligresesjon i form av kraftig fall i boligsalg og boligbygging. Til tross for at renteeffekten ennå ikke har slått inn for fullt i boligmarkedet, har boligsalget falt over hele linjen i år, nye boliger er ned 20 prosent, brukte boliger er ned 10 prosent og nye fritidsboliger er ned 55 prosent. Vi frykter at dagens pengepolitikk vil bidra til en sterkere korreksjon enn nødvendig, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Det norske boligmarkedet er ikke immunt mot fall i boligverdier, og vi vet at det kan få store konsekvenser for husholdningenes økonomi og samfunnsøkonomien som sådan dersom boligprisene faller mye. Rentevåpenet er sterkt fordi nordmenn har det meste av sine verdier i eiendom, mange har høy gjeldsgrad og de fleste har flytende rente. Derfor frykter vi for ringvirkningene av den rådende pengepolitikken, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Norges Bank venter en noe raskere renteoppgang enn tidligere anslått, men at den også havner litt under tidligere anslag.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no