20220512 Kristiansand, 

Norges Eiendomsmeglerforbund sitt  Landsmøte i Kristiansand 12 mai 2022


Foto: Kjell Inge Søreide, 

09:55-10:10 - musikkinnslag ved Bjøro Hildebrandt. Deretter ønsker lokalforeningslederen velkommen og introduserer varaordfører Erik Rostoft, Kristiansand kommune som skal holde en tale før det kommer litt mer musikk.
10:15-12:15 - landsmøte pågår - men det er vanskelig for meg å sette konkrete tidspunkter for når de ulike tingene skal skje.
12:15-13:15 - lunsjpause og alle beveger seg nedover til lunsj i første etg.
13:15-ca. 14:00 - landsmøte fortsetter
Fra ca. 14:00 - få tatt bilder av det nyvalgte styret og portrettbilde av hvert fall styreleder Randi. Kanskje det er mulig å ta bilde foran de store vinduene på venstre siden i stup, med vannet i bakgrunnen? Hvis du tenker det ikke blir bra så tar vi din anbefaling på hva som blir fint. Viktig med nøytral bakgrunn/bakgrunn som ikke er alt for "busy" men også kjedelig med bare en hvit vegg.

• Viktige ting å få bilde av på landsmøtet: talene fra Randi, lokalforeningslederen, varaordføreren, Steve Brown, samt musikkinnslaget. Også bilder fra selve valget og når valget blir avgjort for de ulike kandidatene.
• "Nice to have": bilder fra litt mingling generelt. Tas i så fall utenom tidsrommet hvor det er program oppe på Stup eller før programmet starter der oppe.
• Også fint med litt bilder av forsamlingen, både ifm. lansmøtet og bankettmiddagen senere på kvelden.

Ny styreperiode med varierte og viktige oppgaver

Les lederartikkelen til styreleder Randi Hollingen fra Eiendomsmegleren nr. 4 2022

Helt siden 1932 har Norges Eiendomsmeglerforbund arbeidet for næringen vår og eiendomsmeglernes interesser. Dette er et kontinuerlig arbeid som varierer med hvilke forhold samfunnet og bransjen vår er kjennetegnet av til enhver tid.

Styrearbeidet i NEF varierer derfor i takt med hvilke utfordringer bransjen vår og forbrukerne møter. Vi følger generelt med på samfunnsøkonomiske spørsmål, norsk boligproduksjon, lovarbeid, bransjens lønnsomhet, endringer i kjøpemønster og generelt forhold som påvirker boligmarkedet.

Forrige styreperiode var i stor grad viet til det viktige arbeidet med ny eiendomsmeglingslov, hvor NEF ble hørt på flere temaer som er viktige for både oss som eiendomsmeglere og ikke minst for kundene våre. Forslaget til revidert eiendomsmeglingslov ligger fortsatt til behandling i Finansdepartementet. Vi har foreløpig ikke oversikt over når proposisjonen er klar, men styret følger tett med på dette og følger opp så fort forslaget til ny lov foreligger.

Høsten 2021 ble brukt til å sørge for en god implementering av den reviderte Avhendingsloven, som i juni 2021 ble besluttet iverksatt fra nyttår etter at forskriftene var fastsatt. Tilbakemeldinger fra medlemmene er i stor grad positive etter iverksettelsen av nye regler. Det har gått mye bedre så langt enn mange av oss hadde forventet, og forsikringsselskapene melder om få klager det første halvåret etter lovendringene.

Det ser ut til at god informasjon fra NEF og våre samarbeidspartnere i forkant av regelendringene har ført til at både forbrukere og profesjonelle har tilpasset seg endringene raskt. Vi vil følge tett med på utviklingen videre. NEF har innledet et samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse om en trygghetsindeks, som skal gi tall på klagefrekvensen etter lovendringen. Forsikringsselskaper vil bidra med tallmateriale i dette arbeidet.

Utlånsforskriften (tidligere Boliglånsforskriften) skal vurderes i høst. Styrets vurdering er at forskriften med en regional profil har bidratt til å begrense gjelds- og boligprisveksten. Det er behov for en regulering som motvirker større ubalanser i boligmarkedet. Vi mener samtidig at betjeningsevnen bør tillegges noe større vekt av hensyn til de som ikke har foreldrebanken i ryggen.

Norges Eiendomsmeglerforbund har stor påvirkningskraft, men mange av de viktige oppgavene vi har på vegne av bransjen og forbrukerne klarer vi enda bedre om vi er flere som jobber sammen. Vi trenger et godt samarbeid med andre organisasjoner og bransjeaktører. Samarbeid og samhandling er viktig når vi vil belyse boligpolitiske utfordringer og oppnå resultater til det beste for forbrukerne og næringen vår.

Under Arendalsuka nylig hadde vi flere arrangementer sammen med en rekke ledende organisasjoner, hvor vi sammen debatterte ulike temaer bransjen vår er opptatt av. Sammen med Eiendom Norge, Huseierne og Forbrukerrådet, har vi nylig overfor NBBL satt søkelyset på boligbyggelagenes gebyrer. Hverken forbrukerne eller eiendomsmeglingsnæringen er tjent med gebyrer, som ikke alltid står i stil med tjenesten som leveres.

Videre er det en løpende oppgave for NEF å sikre at eiendomsmeglerne våre har høy faglig kompetanse. Vi kan melde om at frokostkursene våre er svært populære, og påmeldingen til de annonserte kursene våre i høst er svært god. Vi tror at en god miks av digitale og fysiske kurs vil være det riktige å tilby i tiden fremover.

Å bevare og styrke bransjefellesskapet er kanskje den viktigste jobben styret har. Står vi samlet, er vi sterke. Et godt bransjenettverk hvor du kjenner dine konkurrenter, bidrar til samhold, gode kollegiale forhold og et godt omdømme for bransjen.

Gjennom ettersommeren og høsten samler lokalforeningene medlemmene sine til lokal feiring av at NEF er 90 år. Programmet til Høstkonferansen er nå klart med gode fagkurs og fest på kvelden. Her vil det også bli en fin markering av at Norges Eiendomsmeglerforbund er 90 år. Jeg håper vi ser deg der!

Del artikkel