Ny styreperiode med varierte og viktige oppgaver

Les lederartikkelen til styreleder Randi Hollingen fra Eiendomsmegleren nr. 4 2022

Helt siden 1932 har Norges Eiendomsmeglerforbund arbeidet for næringen vår og eiendomsmeglernes interesser. Dette er et kontinuerlig arbeid som varierer med hvilke forhold samfunnet og bransjen vår er kjennetegnet av til enhver tid.

Styrearbeidet i NEF varierer derfor i takt med hvilke utfordringer bransjen vår og forbrukerne møter. Vi følger generelt med på samfunnsøkonomiske spørsmål, norsk boligproduksjon, lovarbeid, bransjens lønnsomhet, endringer i kjøpemønster og generelt forhold som påvirker boligmarkedet.

Forrige styreperiode var i stor grad viet til det viktige arbeidet med ny eiendomsmeglingslov, hvor NEF ble hørt på flere temaer som er viktige for både oss som eiendomsmeglere og ikke minst for kundene våre. Forslaget til revidert eiendomsmeglingslov ligger fortsatt til behandling i Finansdepartementet. Vi har foreløpig ikke oversikt over når proposisjonen er klar, men styret følger tett med på dette og følger opp så fort forslaget til ny lov foreligger.

Høsten 2021 ble brukt til å sørge for en god implementering av den reviderte Avhendingsloven, som i juni 2021 ble besluttet iverksatt fra nyttår etter at forskriftene var fastsatt. Tilbakemeldinger fra medlemmene er i stor grad positive etter iverksettelsen av nye regler. Det har gått mye bedre så langt enn mange av oss hadde forventet, og forsikringsselskapene melder om få klager det første halvåret etter lovendringene.

Det ser ut til at god informasjon fra NEF og våre samarbeidspartnere i forkant av regelendringene har ført til at både forbrukere og profesjonelle har tilpasset seg endringene raskt. Vi vil følge tett med på utviklingen videre. NEF har innledet et samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse om en trygghetsindeks, som skal gi tall på klagefrekvensen etter lovendringen. Forsikringsselskaper vil bidra med tallmateriale i dette arbeidet.

Utlånsforskriften (tidligere Boliglånsforskriften) skal vurderes i høst. Styrets vurdering er at forskriften med en regional profil har bidratt til å begrense gjelds- og boligprisveksten. Det er behov for en regulering som motvirker større ubalanser i boligmarkedet. Vi mener samtidig at betjeningsevnen bør tillegges noe større vekt av hensyn til de som ikke har foreldrebanken i ryggen.

Norges Eiendomsmeglerforbund har stor påvirkningskraft, men mange av de viktige oppgavene vi har på vegne av bransjen og forbrukerne klarer vi enda bedre om vi er flere som jobber sammen. Vi trenger et godt samarbeid med andre organisasjoner og bransjeaktører. Samarbeid og samhandling er viktig når vi vil belyse boligpolitiske utfordringer og oppnå resultater til det beste for forbrukerne og næringen vår.

Under Arendalsuka nylig hadde vi flere arrangementer sammen med en rekke ledende organisasjoner, hvor vi sammen debatterte ulike temaer bransjen vår er opptatt av. Sammen med Eiendom Norge, Huseierne og Forbrukerrådet, har vi nylig overfor NBBL satt søkelyset på boligbyggelagenes gebyrer. Hverken forbrukerne eller eiendomsmeglingsnæringen er tjent med gebyrer, som ikke alltid står i stil med tjenesten som leveres.

Videre er det en løpende oppgave for NEF å sikre at eiendomsmeglerne våre har høy faglig kompetanse. Vi kan melde om at frokostkursene våre er svært populære, og påmeldingen til de annonserte kursene våre i høst er svært god. Vi tror at en god miks av digitale og fysiske kurs vil være det riktige å tilby i tiden fremover.

Å bevare og styrke bransjefellesskapet er kanskje den viktigste jobben styret har. Står vi samlet, er vi sterke. Et godt bransjenettverk hvor du kjenner dine konkurrenter, bidrar til samhold, gode kollegiale forhold og et godt omdømme for bransjen.

Gjennom ettersommeren og høsten samler lokalforeningene medlemmene sine til lokal feiring av at NEF er 90 år. Programmet til Høstkonferansen er nå klart med gode fagkurs og fest på kvelden. Her vil det også bli en fin markering av at Norges Eiendomsmeglerforbund er 90 år. Jeg håper vi ser deg der!

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no