Foreslår å sikre innskudd hos bank tilnyttet klientkonto ved overdragelse av fast eiendom

  • Av: Svein Strømnes
  • 31. oktober 2016
  • Nyheter

Banklovkommisjonen foreslår å sikre innskudd hos bank tilknyttet klientkonto ved overdragelse av fast eiendom (private boliger) i sin helhet i inntil 12 måneder.

Banklovkommisjonen forslag om å sikre klientkonto bedre var en del av utredningen nr. 30, NOU 2016: 23 «Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren» som ble overlevert Finansdepartementet forrige uke.

I tråd med Oppgjørsutvalget

Norges Eiendomsmeglerforbund deltok tidligere i år i en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet som hadde som mandat å vurdere behovet for endringer i reglene om oppgjør av eiendomshandler gjennom eiendomsmegler.

Det var unison enighet i Oppgjørsutvalget om at unntak fra den nye innskuddsgarantien i bolighandelen vil vesentlig redusere risikoen for tap av klientmidler ved insolvens i en bank. Forslaget fra Banklovkommisjonen er i tråd med innstilling de fikk oversendt fra Oppgjørsutvalget.

– Dette er helt i tråd med vårt ønske. I arbeidet i Oppgjørsutvalget hadde vi stor glede av våre danske og svenske søsterorganisasjoner som bidro aktivt til å dokumentere egne lands praksis overfor oppgjørsutvalget, og dermed satte oss på spor av riktig argumentasjon. Når håper vi at Banklovkommisjonens forslag til lovregulering blir tatt til følge av departementet, og til slutt vedtatt av Stortinget, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Les også innlegg fra representantene i Oppgjørsutvalgets her.

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no