Forbrukerne må sikres bedre i bolighandelen

For å trygge forbrukernes midler i bolighandelen, må vi forandre og forbedre den særnorske innskuddsgarantien.

Av: Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad, Forbrukerombudet, fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen, Forbrukerrådet, administrerende direktør Carl O. Geving, Norges Eiendomsmeglerforbund og administrerende direktør Christian V. Dreyer, Eiendom Norge.

Innlegget har også blitt publisert i Finansavisen 6.9.2016

I april 2014 vedtok EU innskuddsgarantidirektivet som regulerer en felles innskuddsgaranti for bankene i EU/EØS-området på 100 000 Euro.

For Norge betyr dette at den særnorske innskuddsgarantien i norske banker på to millioner norske kroner, administrert av Bankenes sikringsfond og hjemlet i finansforetaksloven, vil bli endret. Norske banker og deres innskytere vil etter 2018 ha en innskuddsgaranti tilsvarende 100 000 Euro.

Denne omleggingen vil ikke bare få konsekvenser for ordinære bankinnskudd. Det vil også få konsekvenser for norsk bolighandel, fordi dagens innskuddsgaranti også benyttes ved eiendomshandler via norske eiendomsmeglingsforetak. I praksis betyr det at kun i underkant av en million kroner av forbrukernes penger vil være sikret i et eiendomsoppgjør hvis banken går konkurs.

En gjennomsnittlig bolig i Norge koster i dag cirka tre millioner. De aller fleste forbrukerne risikerer med andre ord å tape store beløp.

EU-direktivet

EU-direktivet åpner imidlertid for at det enkelte land kan bestemme hvordan de ønsker å organisere garantiordningen ved omsetning av privat bolig.
For Norges del betyr dette at det er mulig å forbedre dagens sikringsordning vesentlig, slik at det vil trygge forbrukerne i bolighandelen.

En klientkonto hos eiendomsmeglingsforetak kan inneholde midler fra mange hundre eiendomshandler – i sum langt over to millioner norske kroner. Fordi dagens sikringsordning sikrer hver enkelt konto, og ikke hver enkelt forbrukers innskudd, medfører det i praksis at nærmest ingen forbrukere er sikret dersom en bank skulle bli insolvent eller gå konkurs.

Ordningen er langt unna å være trygg nok, og i en ny ordning etter 2018 må sikkerhet være per forbruker, ikke per klientkonto som i dag.

Tryggere i mange andre land/våre naboland

EU-direktivet forutsetter nettopp at det er hver innskyter som skal sikres. Beløpet på 100 000 Euro gjelder som hovedregel ikke for bolighandel mellom forbrukere, da direktivet sier at slike innskudd skal sikres ut over dette minimumsbeløpet. Utfordringen er at direktivet legger opp til at hvert land selv kan bestemme hvor høyt beløp som skal sikres.

I Danmark og Storbritannia har de valgt å sikre hver eiendomstransaksjon med et betydelig beløp, henholdsvis 10 millioner euro i inntil tolv måneder og en million euro i inntil seks måneder. I Sverige er det fremmet et lovforslag som skal dekke fem millioner svenske kroner i tillegg til garantien på 100 000 Euro.

Bred anbefaling om endring av ordningen

På oppdrag fra Finansdepartementet nedsatte Finanstilsynet i februar 2016 en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Forbrukerrådet, Eiendom Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund, Finansdepartementet, Finans Norge, Forbrukerombudet og Finanstilsynet. Gruppens mandat var å vurdere behovet for endringer i reglene om oppgjør av eiendomshandler gjennom eiendomsmegler.

Arbeidsgruppen leverte endelig rapport til departementet i slutten av juni, hvor blant annet innskuddsgarantiordningen ble utførlig behandlet.

Det var unison enighet i arbeidsgruppen om at unntak fra den nye innskuddsgarantien i bolighandelen vil vesentlig redusere risikoen for tap av klientmidler ved insolvens i en bank.

Forbrukerrådet har i lengre tid ment at den danske bolighandelen gjennomføres på en tryggere måte enn her hjemme. Det er ingen grunn til at den norske bolighandelen skal være mer utrygg enn den danske.

For å trygge forbrukernes midler i bolighandelen, må vi forandre og forbedre den særnorske innskuddsgarantien i tråd med den danske. Unntaket må derfor sikre den enkelte eiendomstransaksjonen med inntil 10 millioner euro i inntil 12 måneder. Vi forventer nå at myndighetene lytter til denne anbefalingen.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no