Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF

Finanstilsynet foreslår å stramme inn bankenes utlånsadgang, og kreve at boliglån nedbetales. NEF mener dette vil ramme svake boligmarkeder.

Finanstilsynet ved leder Morten Baltzersen (bildet over til høyre) kom torsdag formiddag med forslag til Finansdepartementet om ytterligere innstramminger av bankenes mulighet til utlån og til å gi avdragsfrie lån.

I en kommentar sier Carl O. Geving (bildet over til venstre), administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, at dette er feil medisin:

– De ekstreme forskjellene i boligmarkedet krever ulike impulser. Finanstilsynets forslag om å bruke samme medisin på vidt forskjellige markeder, vil ramme svake boligmarkeder hardt.

Går ut over unge

Carl O. Geving peker særlig på at dette vil gå ut over unge:

– Tiltakene vil gå særlig ut over unge med høy betjeningsevne, men lav egenkapital. Tiltakene vil favorisere unge som får økonomisk støtte fra foreldre.

Dette er Finanstilsynets forslag:

Finanstilsynet har vurdert mulige endringer i forskriften med utgangspunkt i at det bør oppnås en klar, men ikke dramatisk, innstramming av utlånspraksis. Tilsynet foreslår følgende innstramminger:

  • Bankenes adgang til å fravike forskriftens krav til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling fjernes.
  • Gjeldende krav til kundens betjeningsevne suppleres med en bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
  • Maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres fra 70 prosent til 60 prosent.
  • Krav om avdragsbetaling på nedbetalingslån skal gjelde for alle lån med belåningsgrad over 60 prosent, mot 70 prosent i gjeldende forskrift. Dette følger naturlig av forslaget om redusert belåningsgrad for rammelån.

Hør finansministeren: På NEFs konferanse «Boligmarkedet» 19. oktober kommer finansminister Siv Jensen for å snakke om «Regjeringens rolle i boligmarkedet – skatt, kreditt og statsbudsjett». 

Ufravikelig krav om egenkapital

Dette betyr altså at Finanstilsynet mener det skal være et ufravikelig krav at boligkjøpere har 15 prosent egenkapital. I dag har bankene mulighet til å lempe på dette for ti prosent av kundemassen. Dette mener tilsynet er «romslig» ut fra dagens gjeldsutvikling og boligpriser.

Tilsynet ser kanskje for seg at Finansdepartementet mener et ufravikelig krav er vel strengt. Derfor peker de på at hvis man ønsker å ha noe slingringsmonn bør ikke det være over fire prosent av bankens utlåndsmasse.

NEF mener at det å fjerne fleksibiliteten ikke er noe godt forslag:

-Vi er overrasket over at Finanstilsynet foreslår å oppheve fleksibiliteten i dagens utlånsregler, og hadde kanskje forventet at de ville foreslå regionale tiltak. Dersom et slikt forslag skulle gå gjennom vil det kunne få dramatiske konsekvenser i spesielt utsatte regioner, kommenterer Carl O. Geving.

Les også Carl O. Gevings kommentar: Boblesnakk i boligmarkedet

Flere må betale avdrag på lånene sine

Kanskje mindre kontroversielt er forslaget om at alle med lån over 60 % av boligverdi må betale avdrag – og ikke kan ha avdragsfrie lån. I dag ligger grensen for alle over 70 prosent.

Inngripende virkemiddel

Finanstilsynet peker i sin pressemelding på at en direkte regulering av bankenes utlån er et inngripende virkemiddel. Men i dagens marked må det tas grep, mener Finanstilsynet:

-I lys av den senere tids utvikling i gjelds- og boligmarkedet, mener Finanstilsynet det nå er grunn til å stramme inn forskriftsbestemmelsene.

Tilsynet påpeker flere ganger at ved et roligere marked vil reguleringen kunne lempes eller avvikles.

Ingen egne regler for Oslo-området

På forhånd har det vært spekulert om det skulle vært innført regionale regler. Slik at for eksempel utlånskravene ville vært strengere i Oslo-området enn ellers i landet. Et virkemiddel som blant annet er tatt i bruk i Danmark.

I pressemeldingen skriver Finanstilsynet at dette er vurdert, men at de ikke anbefaler det.

NEF peker på at det er bare én medisin som hjelper i Oslo-området, og den er ikke kortsiktig:

-Oslo-problemet kan bare løses med mer og langsiktig boligbygging. Kortsiktige tiltak vil ikke løses de langsiktige utfordringene, og kan snarere skape nye ubalanser dersom man bruke samme medisin på veldig ulike markeder, kommenterer Carl O. Geving.

Pass på hele landet!

I ukene før Finanstilsynets brev har ledere fra NEF vært ute i media og advart mot for harde innstramminger i regelverket. For harde innstramminger for å bøte på markedet i Oslo vil kunne gi utilsiktede konsevenser andre steder i landet.

Et viktige eksempel er Rogaland:

– Bustadmarknaden i Rogaland verkar å vere på veg tilbake, men eventuelle innstrammingar kan få store konsekvensar og vil kunne sette den i ubalanse igjen, sa Bård Birkeland leder i Rogaland Eiendomsmeglerforening til Stavanger Aftenblad tidligere i måneden.

Finanstilsynet omtaler dette i sin pressemelding:

-Selv om det er regionale forskjeller i boligmarkedet, er veksten i boligprisene høy, og veksten har tiltatt de siste månedene. I august 2016 var tolvmånedersveksten på landsbasis 9,1 prosent, skriver de.

NEF satte agendaen i Arendalsuka

Boligmarkedet og hvilken medisin som skal virke var også tema for boligdebatten som NEF arrangerte sammen med EiendomNorge under Arendalsuka i august. Etter debatten oppsummerte styreleder i NEF, Kurt Buck tydelig:

-Utfordringene i Oslos boligmarked er lokale, og bør ikke løses med nasjonale virkemidler. 

Se hele videoen med Kurt Bucks uttalelser her: 

 

 

Les mer:

Pressemeldingen fra Finanstilsynet

Brevet fra Finanstilsynet til Finansdepartementet (PDF)

NEFs pressemelding om temaet finner du her

 

Foto: CF Wesenberg/NEF/Finanstilsynet

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no